Notiser från äldre samt vård- och omsorgsnämndens möte 27 april 2021

Publicerad 4 maj 2021

Vid äldre samt vård- och omsorgsnämndens senaste möte beslutades om särskilt viktiga frågor att lyfta in i Göteborgs Stads budget 2022 - 2024. Nämnden fattade också beslut om att avveckla Hammarhus vård- och omsorgsboende och att omvandla lägenheter till korttidsplatser på några av Göteborgs Stads vård- och omsorgsboenden.

Särskilt viktiga frågor inför budget 2022 – 2024

Alla nämnder i Göteborgs Stad ska bidra med förslag, så kallade verksamhetsnomineringar, om vad nämnden bedömer som särskilt viktiga frågor att ge utrymme för i kommande budget för Göteborgs Stad. Vid mötet beslutade nämnden för äldre samt vård- och omsorg vilka frågor som anses vara särskilt viktiga för det centrala budgetarbetet för hela Göteborgs Stad, åren 2022–2024.

Kompetensförsörjning är en mycket viktig fråga på grund av personalavgångar, demografisk utveckling men också på grund av förändrade förutsättningar i verksamheten i samband med pandemin. Ett annat exempel är ökad medicinsk kompetens och resurser för vårdinsatser som pandemin visat på och fört med sig. Införande av digitala system för till exempel larm och lås lyfts också fram. Åldersvänligt Göteborg, det vill säga olika insatser som ska främja hälsa, trygghet, delaktighet och livskvalitet för seniorer, bedöms också som en särskilt viktig fråga för Göteborgs Stads budgetunderlag. Här kan du läsa om samtliga verksamhetsnomineringar.

Här kan du läsa tjänsteutlåtandet – Verksamhetsnominering inför budget 2022-2024

 

Avveckling av Hammarhus vård- och omsorgsboende

Vid nämndmötet den 27 april tog äldre samt vård- och omsorgsnämnden beslut om att avveckla Hammarhus vård- och omsorgsboende. Vård- och omsorgsboendet är i omfattande behov av renovering. Byggnadens skick påverkar boendemiljön för hyresgäster och arbetsmiljön för medarbetare.

Det är viktigt att hyresgästerna på vård- och omsorgsboenden får sina behov tillgodosedda genom ändamålsenliga bostäder, säger Tina Isaksson, avdelningschef för vård- och omsorgsboende i Göteborgs Stad.

Samtliga hyresgäster kommer att erbjudas annan permanent lägenhet på ett vård- och omsorgsboende i Göteborg.

Här kan du läsa tjänsteutlåtandet – Avveckling Hammarhus vård- och omsorgsboende

 

Omvandling av permanentlägenheter till korttidsplatser

Vid mötet togs också beslut om att ställa om ett antal permanentlägenheter till korttidsplatser på vård- och omsorgsboendena Gråberget, Fredriksdal, Högsbotorp och Bagaregården. Genom att omvandla permanenta lägenheter till korttidsplatser utökas antalet korttidsplatser. Förändringen är ett steg i att möta dagens och framtidens behov av korttidsvård.

Förändringen innebär att vi ersätter nedlagda korttidsplatser och möter göteborgarnas behov genom att omvandla permanenta lägenheter som vi nu har överskott av. Vi har fått synpunkter på detta och förstår att det kan väcka oro. Vi kommer att besvara synpunkterna och göra allt vi kan för att göra denna förändring så bra som möjligt, säger Tina Isaksson, avdelningschef för vård- och omsorgsboende i Göteborgs Stad.

Omvandlingen ger också möjlighet att göra korttidsplatser för vård- och omsorg mer renodlade och specialiserade för de äldre som är i behov av korttidsplats.

Här kan du läsa tjänsteutlåtandet – Omställning av korttidsplatser för tillfällig vård och omsorg.

 

Möten med äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Nämndens nästa möte hålls den 25 maj.
Mötet kommer att vara stängt för allmänheten med anledning av covid-19.

 

Nämndhandlingar

Här kan du läsa handlingarna från nämndens möten.

På denna sida kan du anmäla dig om du vill prenumerera på nämndhandlingar.