Rektorsverkstad nummer 1, 2020. Tema: könsskillnader i skolresultat

Rektor Niclas Löfgren, Fiskebäcksskolan

Publicerad 11 februari 2020

En onsdag i månaden har grundskoleförvaltningen en rektorsverkstad för alla rektorer i Göteborgs kommunala grundskolor. Onsdagen den 5:e februari handlade verkstaden om könsskillnader i skolresultat. Vid varje tillfälle ställer vi tre frågor till en av rektorerna. Den här gången är det Niclas Löfgren, rektor på Fiskebäcksskolan som svarar.

Vi har just har just haft den första rektorsverkstaden för 2020 och temat var resultatskillnader mellan könen. Hur tänker du kring resultatskillnader mellan könen i din vardag som rektor?

Det är ett område som vi verkligen måste hantera med största allvar! Utifrån dagens föreläsningar skulle man kunna befara att vi håller på och skapar en ny ”underklass” med pojkar. En nyckelfråga blir också hur vi ska kunna höja pojkarnas resultat utan att det gör att flickornas resultat sjunker. Jag tror att det kommer att krävas mod och nytänkande i den här frågan. Vad det skulle kunna innebära? Det vet jag inte, men tillsammans kommer vi att lösa det!

Under rektorsverkstäderna samlas alla rektorer inom grundskoleförvaltningen tillsammans med förvaltningsledningen en gång i månaden. Vad är din vision om vad det ska leda till?

Det är allra oftast väldigt givande dagar där jag som rektor får ny kunskap och kan dessutom gnugga den mot mina kollegors kunskap och erfarenhet. Som den stora förvaltning vi är kan vi bjuda in de tyngsta namnen inom den pedagogiska forskningen vilket ger oss en god förankring i forskningen. I förlängningen hoppas jag såklart att rektorsverkstäderna ska gynna våra tre förstärkningsområden ännu mer än det redan gjort, men också skapa en större vi-känsla inom hela den stora rektorsgruppen

Finns det något tema som skulle du själv skulle vilja se på en kommande rektorsverkstad?

Kommande ämne ser jag mycket fram emot där vi ska fördjupa oss i den där nyckelfrågan om vad god undervisning verkligen är. Jag ser också framför mig att många ämnen återkommer med regelbundenhet i rektors årshjul, så att vi kan fördjupa oss ännu mer. Att utveckla det pedagogiska ledarskapet är liksom inget som någonsin blir färdigt.