Ombyggnad av överfarter på Hjalmar Brantingsgatan/Yrvädersgatan, 1 november – 20 januari

Publicerad 21 oktober 2022

Vi kommer att bygga om cykelbanor till pendlingscykelbanor i tre korsningar längs med Hjalmar Brantingsgatan, för att skapa säkrare passager. Arbetet utförs dagtid på vardagar klockan 07.00 – 16.00 under perioden 1 november – 20 januari.

Vi kommer också att utföra dagvattenarbeten, gatuombyggnad, belysning, trafiksignaler och ombyggnation av refuger i korsning.

Gång- och cykeltrafikanter kommer att ledas om med hjälp av skyltar, och det kommer vara begränsad framkomlighet runt hela arbetsområdet i alla riktningar. Vissa körfält kommer att vara helt avstängda under delar av perioden.

Arbetet medför buller.