Göteborgs Stads samlade information om coronaviruset och covid-19

Senast uppdaterad: 3 april 2020 klockan 15:38 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Göteborgs Stad följer noga händelseutvecklingen när det gäller coronaviruset. Här hittar du samlad och uppdaterad information.

Göteborgs Stads samlade information om coronaviruset och covid-19

TV4 granskar hemtjänsten i Göteborg

Publicerad 18 februari 2020

Måndagen den 17 februari sände TV4:s Kalla fakta ett program om brister inom hemtjänsten i bland annat Göteborgs Stad. Innehållet bygger bland annat på Lex Sarah- och Lex Maria-anmälningar från samtliga kommuner i Sverige och intervjuer med medarbetare och brukare. Kalla fakta har också intervjuat en sektorchef i Göteborgs Stad med ansvar för stadens samordningsgrupp Attraktiv hemtjänst samt tjänstepersoner på Intraservice.

    ${loading}