Påminnelse om att önska förskoleklass och grundskola

Publicerad 29 januari 2021

Nästa vecka skickar grundskoleförvaltningen påminnelser till de vårdnadshavare som inte har önskat förskoleklass eller grundskola.

Påminnelserna skickas hem med post. I kuvertet ligger också en ansökningsblankett och ett svarskuvert. Det är grundskoleförvaltningens enhet för myndighetsutövning som gör utskicket.

Grundskoleförvaltningen skickar också en påminnelse genom kontot Grundskola Informerar på Hjärntorget. Påminnelsen skickas då till alla som behöver byta skolenhet, oavsett om de redan har önskat skola eller inte. 

Önska skola 15 januari-15 februari

Vårdnadshavarna kan önska skola 15 januari-15 februari. De kan önska med e-tjänst eller blankett på www.goteborg.se/onskaskola.

I slutet på mars skickas besluten om skolplacering ut. 

För mer information

Om du vill veta mer kan du ringa 031-365 09 60 eller skicka e-post till grundskola@grundskola.goteborg.se.