Detta gäller för undervisning i skolan och på distans för årskurs 7-9

Publicerad 11 februari 2021

Eleverna i årskurs 7-9 på Göteborgs kommunala skolor har idag undervisning både på skolan och på distans hemifrån. Nu planerar skolorna för hur undervisningen på skolan och på distans ska se ut under våren.

Eleverna får undervisning både på skolan och på distans för att minska trängseln i skolan och i kollektivtrafiken. Detta bidrar till att minska spridningen av covid-19 i samhället. 

Det är varje skola som bestämmer när eleverna ska få sin undervisning på skolan och när de ska få sin undervisning på distans i sin skoldator. Du som vårdnadshavare får information från ditt barns skola om hur undervisningen går till.

Detta gäller:

  • Skolan erbjuder skollunch till eleverna även under distansundervisningen.
  • Elever från förskoleklass till årskurs sex går till skolan som vanligt.
  • Elever i grundsärskolan, elever som har behov av särskilt stöd och elever som skolan rekommenderar har möjlighet till undervisning på skolan som vanligt.

Läs mer

Regeringens beslut

Här kan du läsa regeringens beslut om att göra det möjligt att gå över till distansundervisning för elever på högstadiet

Om grundskoleförvaltningen och covid-19

Läs mer om grundskoleförvaltningen och covid-19 på goteborg.se.