Vad är lärarakademin?

Publicerad 21 maj 2021

Jo, det är insatser för att utveckla den enskilde läraren från den dagen hen anställs och sedan under ett långt yrkesliv. Men också för att grundskoleförvaltningen ska kunna attrahera och behålla lärare i skolorna. Och nu är Lärarakademin i gång.

För läraren betyder Lärarakademin kompentensutveckling. För grundskoleförvaltningen är det kompetensförsörjning.

Kompetensutveckling för lärare handlar om livslångt lärande och yrkesliv. Läraren ska inte bara få ett arbete – hen ska utveckla sig och sina pedagogiska kunskaper och erfarenheter.

Kompetensförsörjning för förvaltningen handlar om att attrahera, rekrytera, introducera och vidareutveckla lärarna.

— Vi har arbetat med tre olika prioriteringar i Lärarakademin, berättar Jonas Askne, planeringsledare på grundskoleförvaltningen.

— Dels ska vi ska skapa en gemensam introduktion för nya lärare. Redan i höst ska vi testa på några skolor. Dels ska vi samla olika pedagogiska nätverk under ett paraply i Lärarakademin. Och dels ska vi arbeta med kommunikationen kring Lärarakademin. Vi bygger nu en webbportal där lärare ska kunna ta del av förvaltningens utbud av kompetensutveckling, fortsätter han.

Utvecklingen av Lärarakademin är en del av skrivningen i avtalet från 2018 (HÖK 18) om skolutveckling.

Facken har varit med i utvecklingen av Lärarakademin och är fortfarande med.

Vi har tagit hand om det och vidareutvecklat idéerna tillsammans. säger Jonas Askne.

— Lärarakademin ska ge möjligheter till utveckling för alla lärare och visar samtidigt på en del av arbetsgivarens skyldigheter. Det var tidigt tal om en rektorsakademi. Vi från fackligt håll framhöll att då ska vi också ska ha en lärarakademi, säger Andra Meiling . Hon är ordförande för Lärarförbundet, och huvudskyddsombud.

Hon berättar om hjulet som visar en lärares yrkesliv. Hjulet innehåller lådor eller boxar som visar vad en lärare kan behöva för stöd under olika delar av yrkeslivet. Från den nyanställdes behov av mentorskap, via den erfarnes viktiga insikter om ledarskapet i klassrummet till hur den seniora lärarens kan arbeta. En del kanske i huvudsak vill undervisa medan andra vill arbeta mer som mentorer för nya lärare.

— Det kan låta som om Lärarakademin är en högre utbildning. Det är snarare en högre utveckling. Hjälp till lärare i olika delar av yrkeslivet, avslutar Andrea Meiling.

Du kan läsa mer om vad Lärarakademin erbjuder på stadens webbplats.