Färdigställande av allmän plats vid Fabriksgatan och Drakegatan, oktober – december

Publicerad 7 oktober 2022

Nu arbetar vi med att färdigställa den allmänna platsen vid Fabriksgatan och Drakegatan. Arbetet kommer att påbörjas nu i oktober och beräknas pågå i cirka 3 månader.

Arbetet kommer att medföra ett visst buller, vi gör vårt bästa för att minimera detta.

Gång- och cykelbanan kommer fortsatt vara avstängd. Körbanan kommer att hållas öppen med vissa begränsningar. Parkeringen längst Drakegatan kommer till större del vara avstängd. Mer information gällande avstängningarna kommer löpande.