Asfaltering Billdal, 19 september – 14 oktober

Publicerad 2 september 2022

Flera gator i Billdal behöver asfalteras om. I arbetet ingår olika arbetsmoment så som fräsning, beläggning och byte av brunnar. Efter utfört arbete kommer fartgupp och refuger att återställas.

Arbetet sker dagtid klockan 07:00 – 17:00 under perioden 19 september – 14 oktober och omfattar följande gator: Billdals Almväg, Billdals Apelgång, Billdals Aspväg, Billdals Kastanjegång, Billdals Lärkträdsväg, Billdals Lövskogsväg, Billdals Pilgång, Billdals Rönnväg och Lövskogsåsen.

Nu när gatorna får ny beläggning justerar vi även höjder vid alla infarter. Dels för att få en jämnare yta av hela gatorna för att underlätta för renhållning och snörröjningsfordon vilket också ger en bättre arbetsmiljö för dess förare. Dels också för dagvattenhanteringen, då man justerar fallen så att avrinning till dagvattenbrunnarna blir optimal. ”Cigarrer” är endast tillfälliga lösningar eller om det inte finns möjlighet att lösa på annat sätt.

Välj alternativ väg om möjligt då framkomligheten kommer vara begränsad när arbetet utförs.
Försök också att inte parkera längs vägen på berörda gator under arbetstiden (dagtid klockan
07:00 – 17:00). Framkomligheten kommer styras av vakter eller skyltar och det kommer alltid
finnas minst ett körfält öppet. Det kan förekomma visst buller under arbetet.

Vi ber områdets boende att trimma häckar och träd som växer ut över asfalten före arbetets start.