Asfaltering i Tingstad, 14 november – 22 december

Publicerad 3 november 2022

På flera gator i Tingstad behöver delar av trottoaren och körbanan asfalteras om. Arbetet utförs under dagtid klockan 07.00 – 18.00 under perioden 14 november – 22 december.

Arbetet sker i etapper där vi fräser bort gammal asfalt, byter utslitna brunnar och justerar kantsten, och till sist lägger ny asfalt. Gatorna kommer att asfalteras allt eftersom, och de gator som inte blir asfalterade i år kommer vi fortsätta med nästa år.

Framkomlighet på vägen kommer vara begränsad under tiden som arbetet utförs, så ta gärna alternativa vägar om det är möjligt. Vi ber om er förståelse för detta. När det inte går att passera så kommer flaggvakter att hänvisa er rätt.

Det kan bullra lite vid fräsning och asfaltering. Däremot kommer vi hålla på med justering av kantsten större delen av tiden och det bullrar inte lika mycket.

Dessa gator ska asfalteras om:

 • Bymannagatan
 • Bällsrogatan
 • Gamla Bällskärsgatan
 • Häradsdomaregatan
 • Nya Tingstadsgatan
 • Nyodlaregatan
 • Pappersmakaregatan
 • Pärtåsgatan
 • Skidbacken
 • Stenhedsgatan
 • Stora Krongårdsgatan
 • Sågverksgatan
 • Tryckerigatan
 • Träslövsgatan