Asfaltering på Värslevägen, 22 november – 15 december

Fotograf:

Publicerad 18 november 2021

Arbetet sker under dagtid klockan 06 – 18 under perioden 22 november – 7 december. I arbetet sker olika arbetsmoment såsom fräsning, beläggning, byte av brunnar, rivning och återställning av gångbanan.

Efter utfört arbete kommer återställning av fartgupp och refuger ske. Det kommer vara begränsad framkomlighet under tiden som arbetet utförs så välj alternativ väg om det är möjligt. Framkomligheten kommer styras av vakter alternativt skyltar och det kommer alltid vara minst ett körfält öppet.