Skolbytet är klart – 165 elever får nya skolplatser nästa termin

Publicerad 18 november 2020

Nu har grundskoleförvaltningen gått igenom alla ansökningar om skolbyte för vårterminen. Totalt är det 611 elever i alla årskurser som har ansökt om ett skolbyte och 165 som får nya skolplaceringar. Inom en vecka skickas besluten hem till vårdnadshavarna.

81 av de 611 ansökningarna var ofullständiga, till exempel för att de saknade signaturer från båda vårdnadshavarna.

Skolbytet är för de elever som av olika orsaker vill byta skolenhet. Alla skolbyten sker i mån av ledig plats.  

Alla som har ansökt om ett skolbyte får besked samtidigt, oavsett om barnet får en ny skolplacering eller inte. Alla får sina beslut med post.