Notiser från nämnden för funktionsstöds möte i juni

Publicerad 17 juni 2021

Vid nämnden för funktionsstöds möte 16 juni fattade nämnden beslut om att införa ett råd för funktionsstödsfrågor. Nämnden fattade också beslut om ett nytt boende med särskild service på Styrsö samt godkände ett svar till Inspektionen för vård och omsorg.

Här är notiser från några av de ärenden som behandlades:

Införande av råd för funktionsstödsfrågor 2021

I och med omorganisationen som genomfördes 2020 avvecklades de tio lokala råd för funktionshinderfrågor som var kopplade till stadsdelarna. Nu beslutar nämnden för funktionsstöd att starta ett råd för funktionsstödsfrågor. Rådet består av fem politiska representanter från nämnden och 11 representanter från civilsamhället. 

Råd för funktionsstödsfrågor är ett forum för demokratiska möten mellan politik och civilsamhälle. Genom att rådet bevakar frågor som påverkar livssituationen för personer med funktionsnedsättning kan den service som förvaltningen levererar utvecklas tillsammans med de som deltar. Nämnden beslutade också om representanter från nämnden för funktionsstöd.

Invalda representanter från nämnden för funktionsstöd är:

Ordförande för rådet
Åsa Hartzell (M)

Övriga representanter från nämnden i rådet
Jens Adamik (L)
Åsa Nilsson (Fi)
Joakim Berlin (S)
Eva Svensson (D)

Nytt boende med särskild service på Styrsö

Förvaltningen beslutar att bygga om och anpassa lokaler som står tomma vid Svante Orells väg på Styrsö så att de kan fungera som boende med särskild service (BmSS).

Bakgrund till beslutet är att det finns ett stort behov av fler bostäder då det är kö till de boenden som redan finns. Boendet kommer bestå av åtta lägenheter med gemensam samlingslokal och personalrum.

Godkännande av förvaltningens svar till inspektionen för vård om omsorg

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har under hösten 2020 samlat in information via enkäter om hur verksamheterna har påverkats av covid-19. I svaren framkom att tvångs- och begränsande åtgärder har använts vid tre boenden i före detta stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda. Nu vill IVO få mer information från förvaltningen om vad som hänt.

Förvaltningen för funktionsstöd svarar IVO att de begränsande åtgärderna innebar att stänga gemensamma utrymmen samt att ställa in gemensamma aktiviteter på tre olika boenden. Begränsningarna var tillfälliga i de fall smittspårning pågick på boendena. De boende har istället erbjudits utökade möjligheter till individuella aktiviteter så som sällskapsspel, matlagning eller att gå promenader utomhus. Begränsningarna var åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19 och följa rekommendationerna från folkhälsomyndigheten.

Nämndhandlingar och protokoll

Här kan du läsa handlingarna från nämndens möten.

På denna sida kan du anmäla dig om du vill prenumerera på nämndhandlingar.

Möten med nämnden för funktionsstöd

Nämndens nästa möte hålls den 25 augusti klockan 14.

Mötena hålls på Selma Lagerlöfs Center, Selma Lagerlöfs torg 2, om inget annat anges. Mötena är stängda för allmänheten på grund av covid-19.