Om grundskoleförvaltningen och coronaviruset

Publicerad 29 december 2021

Friska barn ska gå i skolan och sjuka barn ska stanna hemma. Friska barn stannar hemma om andra som de bor med har konstaterad covid-19.

Aktuellt

Om grundskolan och coronaviruset

Friska barn ska gå i skolan och sjuka barn ska stanna hemma.

Då ska ditt barn vara hemma från skolan

Även barn som bara är lite sjuka, som till exempel är snuviga eller har ont i halsen, ska stanna hemma. Läs mer på  Folkhälsomyndighetens sida med frågor och svar.

Barn som haft konstaterad covid-19 ska stanna hemma om de får nya symptom.

Friska barn ska stanna hemma om andra som de bor med har konstaterad covid-19. Om ditt barn är friskt kan han eller hon vara i skolan som vanligt i väntan på provsvar för covid-19 från familjemedlem.

Det här gäller om ditt barn har symptom

Alla barn som har symptom bör ta ett test för covid-19. Detta säger Smittskydd Västra Götalandsregionen. 

Det här gäller om ditt barn har konstaterad covid-19

Berätta alltid för skolan om ditt barn har konstaterad covid-19. Det är jätteviktigt, och gör att skolan tillsammans med Smittskydd kan följa hur smittan utvecklar sig på skolan.

Om ditt barn har konstaterad covid-19 kommer skolan i samråd med Smittskydd att gå ut med information till de som är berörda. I ett sådant läge kan skolan inte svara på frågor om vem det är som är sjuk i covid-19. Det beror på att vi inte får lämna ut sådana uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

Frågor och svar om grundskolan och coronaviruset

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren.

Mitt barn har testats för covid-19, men provsvaret har inte kommit än. Får han eller hon gå till skolan under tiden?

Ditt barn ska stanna hemma från skolan när han eller hon väntar på svar för covid-19 test. Ditt barn kan gå till skolan när han eller hon har tagit ett test för covid-19 på grund av att andra elever i skolan har konstaterad covid-19. Ditt barn stannar hemma om han eller hon har symptom. Du hittar mer information om detta på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Mitt barn går på en skola där elev eller lärare har konstaterad covid-19. Vad ska jag göra?

Så länge ditt barn är friskt ska det gå i skolan. Friska barn stannar hemma om andra som de bor med har konstaterad covid-19.

Jag är orolig för att skicka mitt barn till skolan på grund av risk för smitta. Vad ska jag göra?

Om ditt barn är friskt och bor med andra som är friska ska han eller hon gå i skolan, annars missar ditt barn undervisningen som skolan ger. Alla elever från förskoleklass till årskurs 9 har skolplikt och ska gå i skolan.

Kan jag få en garanti att det inte finns någon risk att mitt barn blir smittat?

Det kan vi aldrig garantera. Olika former av smitta från bakterier eller virus kan alltid spridas där människor vistas, till exempel i skolan. 

Mitt barn har varit på resa utomlands. Vad gäller?

Folkhälsomyndigheten har rekommendationer för personer som har varit utomlands och kommer hem till Sverige. Läs mer på Krisinformation.se om vad som gäller för resor från olika länder.

Vad händer om mitt barn insjuknar på skoltid, får jag ersättning?

Om du behöver vara hemma för att ditt barn är sjukt ansöker du på vanligt vis om ersättning för vård av barn (VAB) från Försäkringskassan.

Jag har konstaterad covid-19. Kan mitt barn gå i skolan?

Elever som bor med andra som har konstaterad covid-19 stannar hemma tills det gått minst sju dagar sedan den sjuke testat sig. Var uppmärksam på om ditt barn får symtom och minimera kontakten med andra i ytterligare sju dagar. Du följer de råd som du får av sjukvården.

Jag är sjuk. Kan jag själv lämna mitt barn i skolan?

Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i skolan.

Vad gör grundskoleförvaltningen om många elever eller flera i personalen är hemma?

På grund av att man ska stanna hemma vid milda symtom kan det snabbt bli många som är borta från skolan. Detta kan till exempel leda till att fritidshemmens öppettider ändras och att eleverna får färre lektioner. Grundskoleförvaltningen har kontinuerlig kontakt med smittskydd Västra Götalandsregionen som hjälper oss med att hantera fall av covid-19.

Så städar vi i skolan för att förebygga smittspridning

Nedan kan du läsa frågor och svar om städning i skolan.

Grundskoleförvaltningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Vi städar på skolorna enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen. Det finns inga uppgifter om att personer har smittats via föremål eller genom att ha ätit mat eller druckit vatten.

På Folkhälsomyndighetens webbsida som riktar sig mot skola och förskola finns det mer information. 

Om du har frågor om anpassningarna på ditt barns skola kan du höra av dig till skolans rektor.

Hur städar vi i vanliga fall?

Vi torkar av ytor en gång i veckan, förutom i hygienutrymmen som toaletter och duschar, här städar vi varje dag. Bord, pedagogiskt material och andra lösa föremål ingår inte i den vanliga rutinen. 

Vilka extra städrutiner har vi lagt till? 

Vi har lagt till en rutin med daglig avtorkning av lampknappar och dörrhandtag och om det finns tid även andra ytor man tar på. Vi försöker hinna detta inom ramen för grundbeställningen och har en dialog med varje lokalvårdare om hur de behöver lägga upp sitt arbete för att hitta tiden att göra det.

Varför spritar vi inte ytor?

I dagsläget finns inga rekommendationer om att desinficera med sprit eller andra kemikalier. Effekten vi vill uppnå är att få bort ansamlingar av fett och smuts från ytor vi tar på som bakterier och virus lättare växer till sig. Vi använder istället microfiberdukar som ger samma resultat som ett milt alkaliskt allrengöringsmedel skulle ge.


Mer information om covid-19

Om du har frågor om covid-19 ska du ringa informationsnumret 113 13 eller läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida.

På Folkhälsomyndighetens sida hittar du också mer information om
covid-19 och information om covid-19 riktad till barn och unga.

Nationell telefonlinje om covid-19 på flera språk.

Information om covid-19 på myndigheternas egna webbsidor:

Other languages

If you need information in another language, you can find a shorter version of this information in English below this text.

Short version in English

The schools in City of Gothenburg will stay open as usual and follow the advice of The Public Health Agency of Sweden.

If your child is ill, please call 1177 for guidance. The phone number goes to 1177 Vårdguiden.

If you have general questions about the coronavirus, you can call the national information number 113 13.

We can all help by following the recommendations of frequently washing hands, cover our mouth with the sleeve when coughing and sneezing, and stay at home if we feel ill.