Om grundskoleförvaltningen och coronaviruset

Publicerad 16 mars 2021

Friska barn ska gå i skolan och sjuka barn ska stanna hemma. Friska barn stannar hemma om det är andra som de bor med har konstaterad covid-19. Från och med 25 januari gäller växelvis distansundervisning för årskurs 7 till 9.

Grundskoleförvaltningen följer noggrant informationen från Göteborgs Stad, Folkhälsomyndigheten, Västra Götalandsregionen, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges kommuner och regioner när det gäller coronaviruset och annan smitta.

Aktuellt

Detta gäller för undervisning i skolan och på distans för årskurs 7-9

Eleverna i årskurs 7-9 på Göteborgs kommunala skolor har undervisning både på skolan och på distans hemifrån. 

Eleverna får undervisning både på skolan och på distans för att minska trängseln i skolan och i kollektivtrafiken. Detta bidrar till att minska spridningen av covid-19 i samhället. Det är varje skola som bestämmer när eleverna ska få sin undervisning på skolan och när de ska få sin undervisning på distans i sin skoldator.

Detta gäller:

 • Skolan erbjuder skollunch till eleverna även under distansundervisningen.
 • Elever från förskoleklass till årskurs sex går till skolan som vanligt.
 • Elever i grundsärskolan, elever som har behov av särskilt stöd och elever som skolan rekommenderar har möjlighet till undervisning på skolan som vanligt.

Läs mer

Regeringens beslut

Här kan du läsa regeringens beslut om att göra det möjligt att gå över till distansundervisning för elever på högstadiet


Frågor och svar om grundskolan och coronaviruset

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren just nu.

Frågor som rör barn i grundskolan

När ska mitt barn vara hemma?

Friska barn ska gå i skolan och sjuka barn ska stanna hemma. Även barn som bara är lite sjuka, som till exempel är snuviga eller har ont i halsen, ska stanna hemma. Läs mer på  Folkhälsomyndighetens sida med frågor och svar.

Friska barn ska stanna hemma om andra som de bor med har konstaterad covid-19. Om ditt barn är friskt kan han eller hon vara i skolan som vanligt i väntan på provsvar för covid-19 från familjemedlem. Vi gör ingen smittspårning av friska elever som är hemma i karantän på grund av covid-19-smitta hos familjemedlem. 

På Folkhälsomyndighetens sida hittar du också mer information om
covid-19 och information om covid-19 riktad till barn och unga.


Det här gäller om ditt barn har haft symtom som går över inom 24 timmar

Om ditt barn får symtom som går över snabbt, till exempel om barnet vaknar och är lite hängigt men redan nästa dag känner sig helt bra, behöver barnet inte testas för covid-19. Om symtomen har en tydlig orsak som du känner igen sedan tidigare, och inte kan antas bero på covid-19, kan barnet gå i skolan. Sådana orsaker kan vara till exempel migrän, astma eller allergi.

Ditt barn får gå i skolan igen när han eller hon har varit helt frisk i två dagar.

Det här gäller om ditt barn har symtom som inte går över inom 24 timmar

Om symtomen inte går över efter ett dygn går du in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för att lämna prov för covid-19 i Västra Götalandsregionen. Barnet ska sedan stanna hemma efter provtagningen tills provsvaret kommer.

Om svaret visar att ditt barn har covid-19 ska du alltid kontakta rektor på skolan. Det är jätteviktigt, och gör att skolan tillsammans med Smittskydd kan följa hur smittan utvecklar sig på skolan.

Läs mer om detta på
Smittskydd Västra Götalands sida.

Om ditt barn har bekräftad smitta av covid-19 kommer vi i samråd med Smittskydd att gå ut med information till de som är berörda. I ett sådant läge kan vi på skolan inte svara på frågor om vem det är som är sjuk i covid-19. Det beror på att vi inte får lämna ut sådana uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Om vi gör ett utskick på grund av att någon på skolan har blivit sjuk i covid-19 hoppas vi att ni också förstår att vi inte kan svara var och en av er som har eventuella frågor om situationen.

Det är vården som ger förhållningsreglerna. Läs mer om detta på vgregion.se.

Det här gäller om ditt barn har varit sjukt och/eller har förkylningssymtom

Grundskoleförvaltningen följer Smittskydd Västra Götalands rekommendationer om när barn som har varit sjuka kan komma tillbaka till skolan.

På den här sidan hittar du information om vad som gäller. Bläddra till rubriken "Förskola och skola". Öppna filen som heter "Regler för återgång till förskola och skola". Där hittar du även information om vad du ska göra om ditt barn har testat negativt för covid-19 men har förkylningssymtom.

Om ditt barn har haft konstaterad covid-19 och han eller hon fortfarande har förkylningssymtom ska barnet inte gå till skolan. Följ informationen som finns i stycket här ovan, i filen "Regler för återgång till förskola och skola".

Elever och medarbetare som haft konstaterad covid-19, med eller utan konstaterade antikroppar, ska göra som alla andra – det vill säga stanna hemma vid symtom, hålla avstånd och tvätta händerna.

Mitt barn har testats för covid-19, men provsvaret har inte kommit än. Får han eller hon gå till skolan under tiden?

Ditt barn ska stanna hemma tills svaret på testet för covid-19 har kommit. Om ditt barn väntar på provsvar eller om någon du bor med har symtom är det viktigt att:

 • Vara väldigt noga med att tvätta händerna och att hålla avstånd.
 • Undvika att träffa andra människor, och arbeta hemifrån om det går.
 • Vara uppmärksam på om du får några nya symtom.

Om provsvaret dröjer ska ni göra på samma sätt som om barnet hade konstaterad covid-19. Det betyder att barnet kan gå till skolan om:

 • Det har gått minst sju dagar sedan barnet blev sjukt och
 • Det har gått två dagar sedan barnet senast hade feber och
 • Han eller hon mår betydligt bättre.

Om du har friska barn i samma hushåll som inte väntar på provsvar kan de gå till skolan som vanligt.

 Du hittar mer information om detta på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Mitt barn går på en skola där elev eller lärare sitter i karantän eller är sjuka. Vad ska jag göra?

Så länge ditt barn är friskt ska det gå i skolan. Friska barn stannar hemma om andra som de bor med har konstaterat covid-19.

Det är Smittskydd Västra Götaland som bestämmer vad som ska ske på skolan med anledning av sjukdom, till exempel smittspårning, karantän och så vidare.

Jag är orolig för att skicka mitt barn till skolan på grund av risk för smitta. Vad ska jag göra?

Om ditt barn är friskt ska det vara i skolan, annars missar eleven undervisningen som skolan ger när hen är borta. Alla elever från förskoleklass till årskurs 9 har skolplikt och ska gå i skolan. Grundskoleförvaltningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kan jag få en garanti att det inte finns någon risk att mitt barn blir smittat?

Det kan vi aldrig garantera. Olika former av smitta från bakterier eller virus kan alltid spridas där människor vistas, till exempel i skolan.

 

Frågor som rör vårdnadshavare till barn i grundskolan

Vad händer om mitt barn insjuknar på skoltid, får jag ersättning?

Om du behöver vara hemma för att ditt barn är sjukt ansöker du på vanligt vis om ersättning för vård av barn (VAB) från Försäkringskassan.

Jag har nedsatt immunförsvar eller annan sjukdom, vad gäller då?

Om du känner att ditt barn inte kan gå i skolan för att undvika att ta med sig eventuell smitta hem, ska du som vårdnadshavare kontakta din läkare för råd och vägledning.

Jag är sjuk eller är i karantän. Kan mitt barn gå i skolan?

Barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är konstaterade sjuka med covid-19 stannar hemma tills det gått minst sju dagar sedan den sjuke testat sig. Var därefter uppmärksam på symtom, och minimera kontakten med andra i ytterligare sju dagar.

Prata med den läkare som har sagt att du har covid-19 om när ditt barn kan gå i skolan igen.

Jag är sjuk eller är i karantän. Kan jag själv lämna mitt barn i skolan?

Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i skolan.

Vad ska jag göra om mitt barn varit borta från skolan i över 14 dagar?

Du som vårdnadshavare ska fortsätta att lägga in anmälan om frånvaro på Hjärntorget. Det är viktigt att du fortsätter informera skolan om varför ditt barn är hemma. Om du som vårdnadshavare har rätt till ersättning för vård av barn (VAB) finns det mer information om vad som gäller för ersättning på Försäkringskassans webbplats.


Till vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

Göteborgs Stads skolor har öppet som vanligt. Om regeringen eller grundskolenämnden beslutar att skolorna ska stänga, kommer barn till dig som har ett samhällsviktigt arbete att få tillgång till jourfritidshem. Vår vilja vid en eventuell stängning är att bedriva undervisning på distans och att skolorna ska vara bemannade.

Samhällsviktigt arbete

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en lista över vilka verksamheter och funktioner som de bedömer är samhällsviktiga. Det är din arbetsgivare som avgör om du har ett samhällsviktigt arbete. Läs mer på MSB:s webbplats.

Jourfritidshem

Jourfritidshem är fritidshem som har öppet för barn vars vårdnadshavare arbetar i samhällsviktig verksamhet. Om det kommer ett beslut om att stänga skolor får du som vårdnadshavare mer information om jourfritidshem.

Anmälan till jourfritidshem

Du kan inte anmäla behov av jourfritidshem innan regeringen eller grundskolenämnden har fattat ett beslut om stängning. Du får mer information om hur du anmäler behov först efter ett beslut om stängning.

Frågor

Om du har frågor om samhällsviktigt arbete ska du kontakta myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Om du har övriga frågor ska du kontakta Kontaktcenter.


Grundskoleförvaltningens ansvar

Vad gör grundskoleförvaltningen om många elever eller flera i personalen är hemma?

På grund av att man ska stanna hemma vid milda symtom kan det snabbt bli många som är borta från skolan. Detta kan till exempel leda till att fritidshemmens öppettider ändras, att klasser slås ihop och att eleverna får färre lektioner. Grundskoleförvaltningen har kontinuerlig kontakt med smittskydd Västra Götalandsregionen som hjälper oss med smittspårning och vidare hantering. 

Kan grundskoleförvaltningen stänga en skola eller arbetsplats där det finns konstaterad smitta?

Det är smittskydd Västra Götaland som bestämmer vad som ska ske på skolan med anledning av sjukdom, som till exempel smittspårning eller karantän.

Grundskoleförvaltningen kan bestämma att en skola behöver stänga på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamhet.

Varför informerar grundskoleförvaltningen om smittan?

Anledningen till att förvaltningen börjar informera om fall av covid-19 är att allt fler testar sig för covid-19. Därför har grundskoleförvaltningen i samråd med Smittskydd Västra Götaland och stadsjuristen i Göteborgs Stad ändrat sin hållning när det gäller information om konstaterad smitta.

När grundskoleförvaltningen informerar bidrar vi till att minska smittspridningen.

 

Allmän information

Jag har frågor om coronaviruset. Vart kan jag vända mig?

Om du har frågor om coronaviruset ska du ringa informationsnumret 113 13 eller läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Hur vet jag om mina symtom beror på allergi eller covid-19?

Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av covid-19.

Om symtomen har en tydlig orsak som du känner igen sedan tidigare, och inte kan antas bero på covid-19, kan barnet gå tillbaka till skolan tidigast efter två dagar. Sådana orsaker kan vara till exempel migrän, astma eller allergi.

Medicinera som vanligt för din allergi. Stanna hemma till dess att medicineringen hjälpt så att du är säker på att symtomen inte beror på covid-19. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber, ska du testa dig och stanna hemma tills du fått ditt provsvar.

Svaret till den här frågan är hämtat från Folkhälsomyndighetens webbplats.


Hjälp till med att förebygga smitta

För att förebygga smitta ska du:

 • Undvika att röra vid ditt ansikte (framför allt ögon, näsa och mun) och undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Se till att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Använd handsprit när du inte har möjlighet att tvätta händerna.
 • Hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk för att hindra smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Stanna hemma när du är sjuk, även vid milda symtom. Då undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.


Övrig information om grundskolan och covid-19

Hur påverkas skolan av förbudet mot evenemang och folksamlingar med fler än 8 personer?

Förbudet gäller bara allmänna sammankomster och offentliga tillställningar utanför skolan. Förbudet påverkar alltså inte skolorna. Läs mer om beslutet om maximalt 8 personer på Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats.

Så städar vi i skolan för att förebygga smittspridning

Vi får många frågor och önskemål om att städa oftare och sprita ytor med desinficering med anledning av covid-19. Nedan kan du läsa frågor och svar om städning och måltider i skolan.

Följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Vi städar på skolorna enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen. På Folkhälsomyndighetens webbsida som riktar sig mot skola och förskola finns det mer information. 

Om du har frågor om anpassningarna på ditt barns skola kan du höra av dig till skolans rektor.

Hur städar vi i vanliga fall?

Vi torkar av ytor en gång i veckan, förutom i hygienutrymmen som toaletter och duschar, här städar vi varje dag. Bord, pedagogiskt material och andra lösa föremål ingår inte i den vanliga rutinen. 

Vilka extra städrutiner har vi lagt till? 

Vi har lagt till en rutin med daglig avtorkning av lampknappar och dörrhandtag och om det finns tid även andra ytor man tar på. Vi försöker hinna detta inom ramen för grundbeställningen och har en dialog med varje lokalvårdare om hur de behöver lägga upp sitt arbete för att hitta tiden att göra det.

Varför spritar vi inte ytor?

I dagsläget finns inga rekommendationer om att desinficera med sprit eller andra kemikalier. Effekten vi vill uppnå är att få bort ansamlingar av fett och smuts från ytor vi tar på som bakterier och virus lättare växer till sig. Vi använder istället microfiberdukar som ger samma resultat som ett milt alkaliskt allrengöringsmedel skulle ge.

Vad gäller för måltider?

Vi ser till att maten serveras på ett säkert sätt genom att:

 • Följa myndigheters råd och bedömningar.
 • Tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder innan och efter måltid.
 • Möblera om på ett sätt som skapar större ytor och minskar trängsel.
 • Låta några eller visa grupper av elever äta i fler skollokaler till exempel uppehållsrum, klassrum och lokalen där eleverna vanligtvis får undervisning i hem- och konsumentkunskap.
 • Eventuellt ta bort salladsbuffén – eller minskar på valmöjligheterna. För att ha bufféservering måste skolan uppfylla Folkhälsomyndighetens krav, som finns på Livsmedelsverkets webbplats
 • Eventuellt ta bort bröd och smör, som eleverna hanterar själva. Det finns inget krav på att ta bort bröd och smör. Det är rektor på skolan som tillsammans med köket fattar beslut om det finns ett behov av att göra det på skolan.
 • Byta serveringsbestick ofta.

Får elever lägga upp maten själva eller är det pedagoger eller måltidspersonal som lägger upp maten?

Hur man hanterar maten och serveringen beslutar rektor ihop med måltidsverksamheten på den enskilda skolan. Pedagoger och måltidspersonal kan hjälpa till vid servering av mat om detta är något man kommit överens om tillsammans, men det är inget krav. Förutsättningarna för hur man serverar maten på ett smittsäkert sätt beror bland annat på hur lokalerna på den enskilda skolan ser ut och hur många elever som äter samtidigt med mera.

Vilka är rekommendationerna från Livsmedelsverket?

Elever kan fortfarande ta både varm och kall mat själva så länge de kan undvika trängsel i matsalen. För att ha bufféservering måste skolan uppfylla Folkhälsomyndighetens krav, som finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Lättläst om covid-19 i grundskoleförvaltningen

Här kan du läsa en lättläst text om hur vi jobbar med covid-19 i grundskoleförvaltningen.

Other languages

If you need information in another language, you can find a shorter version of this information in English by clicking the link “Short version in English” below this text.

You can find longer versions written in Arabic, English, Finnish, Persian and Somali by clicking the link “Information in other languages” below this text.

Short version in English

The schools in City of Gothenburg will stay open as usual and follow the advice of The Public Health Agency of Sweden.

If your child is ill, please call 1177 for guidance. The phone number goes to 1177 Vårdguiden.

If you have general questions about the coronavirus, you can call the national information number 113 13.

We can all help by following the recommendations of frequently washing hands, cover our mouth with the sleeve when coughing and sneezing, and stay at home if we feel ill.

Other languages

معلومات عن إدارة شؤون التعليم في المرحلة
الأساسية وفيروس كورونا كوفيد - 19 
Arabiska (PDF)

Information from
the Compulsory School Administration about the COVID-19 Coronavirus Engelska (PDF)

Peruskouluhallinnosta ja covid-19
-koronaviruksesta Finska (PDF)

در بارۀ اداره آموزش ابتدائی/راهنمائی و ویروس کرونا   کووید-19  Persiska (PDF)

Ku saabsan maamulka dugsiga
hoose dhexe iyo fayruska corona covid 19  Somaliska (PDF)