Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 11 augusti 2020 klockan 15:04 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Om grundskoleförvaltningen och coronaviruset

Publicerad 22 juni 2020

Friska barn ska gå i skolan och sjuka barn ska stanna hemma. Vi gör allt vi kan för att skolornas verksamhet ska fortsätta som vanligt. Grundskoleförvaltningen följer noggrant informationen från Göteborgs Stad, Folkhälsomyndigheten, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges kommuner och regioner när det gäller coronaviruset och annan smitta.

Uppdaterad: 29 juni 2020 kl. 14:30

Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren just nu. Den senaste informationen ligger överst.

If you need translation in other languages, please use the button "Other languages" on top of this page.

Så informerar grundskoleförvaltningen om fall av covid-19

Grundskoleförvaltningen informerar bara om fall av covid-19 om vi vet att elev eller medarbetare varit på skolan eller arbetsplatsen med covid-19. Och om elev eller medarbetare har konstaterat covid-19 och har varit på skolan 24 timmar innan personen fick symptom för covid-19. Det är endast de personer som varit i kontakt med den smittade personen som får information. De nya riktlinjerna gäller från och med 2020.06.29.

- Varför informerar grundskoleförvaltningen så här nu

Anledningen till att förvaltningen börjar informera om fall av covid-19 är att allt fler testar sig för covid-19. Därför har grundskoleförvaltningen i samråd med Smittskydd Västra Götaland och stadsjuristen i Göteborgs Stad ändrat sin hållning när det gäller information om konstaterad smitta.

När grundskoleförvaltningen informerar bidrar vi till att minska smittspridningen.

- Gäller samma för medarbetare och elever

Både medarbetare och elever ska vara hemma när de har testat sig för covid-19 eller är konstaterat smittade av covid-19.

- Vad gör grundskoleförvaltningen om många elever eller flera i personalen är smittade?

På grund av covid-19 kan det bli ändringar snabbt på skolan. Det beror på att många medarbetare på skolorna är sjuka och därför hemma. Detta kan till exempel leda till att fritidshemmens öppettider ändras, att klasser slås ihop och att eleverna får färre lektioner.

- Kan grundskoleförvaltningen stänga en skola eller arbetsplats där det finns konstaterad smitta?

Det är smittskydd Västra Götaland som bestämmer vad som ska ske på skolan med anledning av sjukdom, till exempel smittspårning, karantän och så vidare.

Grundskoleförvaltningen kan bestämma att en skola behöver stänga på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamhet.

Generell information

Det här gäller för sjuka barn

Friska barn ska gå i skolan. Sjuka barn ska stanna hemma. Det gäller även om du bara är lite sjuk, till exempel om du är snuvig eller har ont i halsen. Stanna hemma i två dagar efter att du blivit helt frisk.

Barn kan gå till skolan även om de har kvarvarande torrhosta när det gått 7 dagar sedan de blev sjuka, och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

Läs mer på 1177.se.

Jag har frågor om coronaviruset. Vart kan jag vända mig?

Om du har frågor om coronaviruset ska du ringa informationsnumret 113 13.

Jag är orolig för att skicka mitt barn till skolan på grund av risk för smitta. Vad ska jag göra?

Om ditt barn är friskt ska det vara i skolan. Annars missar eleven undervisningen som skolan ger när hen är borta. Alla elever från förskoleklass till årskurs 9 ska gå i skolan. Grundskoleförvaltningen följer Folkhälsomyndighetens råd kring detta.

Kan jag få en garanti att det inte finns någon risk att mitt barn blir smittat?

Det kan vi aldrig garantera. Olika former av smitta från bakterier eller virus kan alltid spridas där människor vistas, till exempel i skolan.

Vad händer om mitt barn insjuknar på skoltid, får jag ersättning?

Om du behöver vara hemma för att ditt barn är sjukt ansöker du på vanligt vis om ersättning (vård av barn) från Försäkringskassan.

Jag har nedsatt immunförsvar eller annan sjukdom, vad gäller då?

Om du känner att ditt barn inte kan gå i skolan för att undvika att ta med sig eventuell smitta hem, ska du som vårdnadshavare kontakta din läkare för råd och vägledning.

Jag är sjuk eller är i karantän. Kan mitt barn gå i skolan?

Barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till skolan som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.

Om smittskydd Västra Götaland sagt att ditt barn ska stanna hemma, så ska det göra det.

Jag är sjuk eller är i karantän. Kan jag lämna mitt barn i skolan?

Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i skolan.

Mitt barn går på en skola där elev eller lärare sitter i karantän eller är sjuka. Vad ska jag göra?

Så länge ditt barn är friskt ska det gå i skolan. Det är smittskydd Västra Götaland som bestämmer vad som ska ske på skolan med anledning av sjukdom, till exempel smittspårning, karantän och så vidare.

Vi har varit i ett land med större spridning av coronavirus, måste jag hålla mitt barn hemma?

Om ditt barn är friskt ska det gå i skolan. Om ditt barn är sjukt ska det stanna hemma. Så länge ditt barn inte visar några symtom på sjukdom, eller att sjukvården sagt att barnet ska stanna hemma, ska hen vara i skolan.

Om jag behöver hålla mitt barn hemma på grund av besök utomlands, ersätter ni då förlorad inkomst?

Om barnet hålls hemma på grund av sjukdom som exempelvis coronaviruset, får du ansöka om ersättning som vanligt från Försäkringskassan.

Vad ska jag göra om mitt barn varit borta i över 14 dagar?

Du som vårdnadshavare ska fortsätta att lägga in anmälan om frånvaro på Hjärntorget. Det är viktigt att du fortsätter informerar skolan om varför ditt barn är hemma. Om du som vårdnadshavarna har rätt till vård av barn (VAB) finns det mer information om vad som gäller för ersättning på Försäkringskassans webbplats.

Hur påverkas skolan om det blir färre personal?

På grund av covid-19 kan det bli ändringar snabbt på skolan. Det beror på att många medarbetare på skolorna är sjuka och därför hemma. Detta kan till exempel leda till att fritidshemmens öppettider ändras, att klasser slås ihop och att eleverna får färre lektioner. Du som vårdnadshavare får information om eventuella ändringar så gott det går.

Grundskoleförvaltningen kan bestämma att en skola behöver stänga på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamhet.

Hur påverkas skolan av förbudet om evenemang med fler än 50 personer?

Förbudet gäller endast evenemang. Skolorna påverkas alltså inte av beslutet. Läs mer om beslutet på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Hur vet jag om mina symtom beror på pollenallergi eller covid-19?

Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

Svaret till den här frågan är hämtat från Folkhälsomyndighetens webbplats.

Till vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

Göteborgs Stads skolor har öppet som vanligt. Om regeringen eller grundskolenämnden beslutar att skolorna ska stänga, kommer barn till dig som har ett samhällsviktigt arbete att få tillgång till jourfritidshem. Vår vilja vid en eventuell stängning är att bedriva undervisning på distans och att skolorna ska vara bemannade.

Samhällsviktigt arbete

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en lista över vilka verksamheter och funktioner som de bedömer är samhällsviktiga. Det är din arbetsgivare som avgör om du har ett samhällsviktigt arbete. Läs mer på MSB:s webbplats.

Behov av plats i fritidshem med kort varsel

Du som jobbar i samhällsviktig verksamhet kan få plats i fritidshem med kort varsel under sommaren 2020. Läs mer om hur du ansöker om plats här.

Jourfritidshem

Jourfritidshem är fritidshem som har öppet för barn vars vårdnadshavare arbetar i samhällsviktig verksamhet. Om det kommer ett beslut om att stänga skolor får du som vårdnadshavare mer information om jourfritidshem.

Anmälan till jourfritidshem

Du kan inte anmäla behov av jourfritidshem innan regeringen eller grundskolenämnden har fattat ett beslut om stängning. Du får mer information om hur du anmäler behov först efter ett beslut om stängning.

Frågor

Om du har frågor om samhällsviktigt arbete ska du kontakta myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Om du har övriga frågor ska du kontakta Kontaktcenter.

Så städar vi i skolan för att förebygga smittspridning

Vi får många frågor och önskemål om att städa oftare och sprita ytor med desinficering med anledning av covid-19. Nedan kan du läsa frågor och svar om städning och måltider i skolan.

Följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Vi städar på skolorna enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen. På Folkhälsomyndighetens webbsida som riktar sig mot skola och förskola finns det mer information.

Hur städar vi i vanliga fall?

Vi torkar av ytor en gång i veckan, förutom i hygienutrymmen som toaletter och duschar, här städar vi varje dag. Bord, pedagogiskt material och andra lösa föremål ingår inte i den vanliga rutinen.

Vilka extra städrutiner har vi lagt till?

Vi har lagt till en rutin med daglig avtorkning av lampknappar och dörrhandtag och om det finns tid även andra ytor man tar på. Vi försöker hinna detta inom ramen för grundbeställningen och har en dialog med varje lokalvårdare om hur de behöver lägga upp sitt arbete för att hitta tiden att göra det.

Varför spritar vi inte ytor?

I dagsläget finns inga rekommendationer om att desinficera med sprit eller andra kemikalier. Effekten de vill uppnå är att få bort ansamlingar av fett och smuts från ytor vi tar på som bakterier och virus lättare växer i. Vi använder istället microfiberdukar som ger samma resultat som ett milt alkaliskt allrengöringsmedel skulle ge.

Vad gäller för måltider?

Vi ser till att maten serveras på ett säkert sätt genom att:

  • Följer myndigheters råd och bedömningar.

  • Tvätta händerna med tvål och vatten i mins 20 sekunder innan och efter måltid.

  • Möblera om på ett sätt som skapar större ytor och minskar trängsel.

  • Låta några eller visa grupper av elever äta i fler skollokaler till exempel uppehållsrum, klassrum och lokalen där eleverna vanligtvis får undervisning i hem- och konsumentkunskap.

  • Eventuellt ta bort salladsbuffén – eller minskar på valmöjligheterna. För att ha bufféservering måste skolan uppfylla Folkhälsomyndighetens krav, som finns här på livsmedelsverkets webbplats.
  • Eventuellt ta bort bröd och smör, som eleverna hanterar själva. Det finns inget krav på att ta bort bröd och smör. Det är rektor på skolan som tillsammans med köket fattar beslut om det finns ett behov av att göra på skolan.

  • Byter serveringsbestick ofta.

Får elever lägga upp maten själva eller är det pedagoger eller måltidspersonal som lägger upp maten?

Hur man hanterar maten och serveringen är ett beslut som fattas mellan rektor och måltidsverksamheten på den enskilda skolan. Pedagoger och måltidspersonal i kan hjälpa till vid servering av mat om detta är något man kommit överens om tillsammans, detta är inget krav. Förutsättningarna för hur man serverar maten på ett smittsäkert sätt beror på hur lokalerna på den enskilda skolan ser ut och hur många elever som äter samtidigt med mera.

Vilka är rekommendationerna från livsmedelsverket?

Fritidshem

All information om fritidshem nedan gäller för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Elever som omfattas av lagen om särskilt stöd (LSS) har alltid rätt till fritidshem, även om vårdnadshavarna är permitterade eller arbetslösa.

Vad gäller för mig som har blivit arbetslös?

När du har blivit arbetslös har ditt barn fortfarande rätt till fritidshem under en månad. Du behöver berätta så snart som möjligt att du har blivit arbetslös till fritidsplacering@grundskola.goteborg.se.

Vad gäller för mig som har blivit permitterad?

När du har blivit permitterad har ditt barn fortfarande rätt till fritidshem. Ditt barn har rätt att vara på fritidshemmet under de dagar du arbetar. Om ditt barns närvaro på fritidshemmet ändras ska du berätta det för fritidshemmet. Du kan välja att avsluta platsen på fritidshemmet, läs mer om hur du gör detta nedan.

Hur blir det med fritidshemsavgiften för mig som är arbetslös eller permitterad?

Du betalar fritidshemsavgiften för den period ditt barn är inskriven i verksamheten. Du betalar alltid full avgift oavsett hur många timmar ditt barn är i fritidshemmet.

Kan jag avsluta fritidshemsplatsen direkt och slippa att betala?

Senast den 5:e varje månad ska du berätta att du vill avsluta platsen till fritidsplacering@grundskola.goteborg.se. I samband med det kan du ha önskemål om när platsen ska avslutas. Om du hör av dig efter den 5:e behöver du betala fritidshemsavgift för ytterligare en månad. När du har sagt upp ditt barns plats får du en bekräftelse via post på att platsen är uppsagd och från vilket datum detta gäller.

Vad händer när jag börjar arbeta igen?

När du börjar arbeta igen får ditt barn vara i fritidshemmet som tidigare. Så fort du vet att du ska börja arbeta igen behöver du berätta detta till fritidsplacering@grundskola.goteborg.se. Ditt barn har rätt till fritidshem den dag du börjar arbeta, oavsett om du fått svar eller inte.

Får mitt barn gå kvar på samma fritidshem?

Ja, ditt barn får gå kvar på samma fritidshem som tidigare.

Hjälp till med att förebygga smitta

För att förebygga smitta ska du undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Short version in English

The schools in City of Gothenburg will stay open as usual and follow the advice of The Public Health Agency of Sweden.

If your child is ill, please call 1177 for guidance. The phone number goes to 1177 Vårdguiden.

If you have general questions about the coronavirus, you can call the national information number 113 13.

We can all help by following the recommendations of frequently washing hands, cover our mouth with the sleeve when coughing and sneezing, and stay at home if we feel ill.

Other languages

معلومات عن إدارة شؤون التعليم في المرحلة
الأساسية وفيروس كورونا كوفيد - 19
Arabiska (PDF)

Information from
the Compulsory School Administration about the COVID-19 Coronavirus Engelska (PDF)

Peruskouluhallinnosta ja covid-19
-koronaviruksesta Finska (PDF)

در بارۀ اداره آموزش ابتدائی/راهنمائی و ویروس کرونا کووید-19 Persiska (PDF)

Ku saabsan maamulka dugsiga
hoose dhexe iyo fayruska corona covid 19 Somaliska (PDF)

Affischer det här gäller i grundskoleförvaltningen (pdf)

Albanska

Arabiska

Bosniska, Kroatiska och Sebiska

Dari

Engelska

Finska

Mandarin

Pashto

Persiska

Polska

Somaliska

Sorani

Svenska

Tigrinja

Turkiska

Urdu

Vietnamesiska

    ${loading}