Höjd ersättning för individintegrerade elever i grundskolan

Publicerad 10 oktober 2019

Göteborgs stad har höjt ersättningsbeloppet för individintegrerade elever i grundskolan.

I dagsläget är det ont om platser i stadens grundsärskolor och höjningen av ersättningen ska ses som ett incitament att ta emot individintegrerade elever i grundskolan.

För 2019 kommer den höjda ersättningen att betalas ut till de fristående skolor som har individintegrerade elever under december för helåret 2019.

Från den 1 januari 2020 kommer den månatliga ersättningen för individintegrerade elever att räknas upp. Exakt hur stor höjningen av ersättningen kommer att bli, både för 2019 och 2020, är inte klart än.

  • Ersättningen för 2019 kommer när den är fastställd att kommuniceras direkt med de skolor som har individintegrerade elever.
  • Ersättningsnivån för 2020 kommer att kommuniceras till alla fristående skolor under december i samband med information om ersättningsbeslut för fristående skolhuvudmän 2020.
    ${loading}