Vattenlek skapar sommarkänsla på sommaröppna förskolor

Fotograf: Joakim S Hammond

Publicerad 21 juli 2022

Mitt i sommaren är de flesta barn lediga från förskolan när deras vårdnadshavare har semester. Men det finns barn som behöver omsorg och därför har vi sommaröppna förskolor utifrån det behov som anmäls i förväg. I år är 16 förskolor öppna. Där jobbar personalen för att barnen ska ha det tryggt och roligt med somriga aktiviteter under fyra veckor.

– Jag vill åka till sommarförskolan för det är roligt här! Det roligaste är att bada, leka i vattenleken och pärla, jag har pärlat ett körsbär, säger en flicka och delar med sig av ärtorna som hon plockat i förskolans odlingar.

Vid 9.30 är det full fart på förskolan Transistorgatan 2. De flesta barnen åker kana på en presenning som är lagd på en liten kulle. Det blir en perfekt vattenrutschkana när personalen sprutar vatten och lägger till lite diskmedel.

– Vi har många utomhusaktiviteter. Idag har vi stafflier ute där barnen får måla med grundfärgerna. Förrådet på gården är öppet så barnen själva kan välja vad de vill leka med. Eftersom flera av barnen inte har cyklar på sina vanliga förskolor tycker de att det är extra roligt att cykla, säger Ellinor Carlsson, förskollärare och samordnare för sommarförskolan på Transistorgatan 2.

Ett barn cyklar. Ett annat barn bär en hink på förskolans gård.

Skapar sommarkänsla för barnen

Skillnaden mellan sommarförskolan och den vanliga förskolan är att personal och barn inte känner varandra. I början är fokus på att lära känna barnen.

– Vi försöker se skapa så mycket sommarkänsla som möjligt för barnen. Det blir många roliga aktiviteter, gärna vattenlek och en isglass när det är varmt, säger Eva-Lena Edelborg, rektor med ansvar för sommarförskolorna i förskoleförvaltningens område sydväst. 

– Vi behöver vara vaksamma om det är varmt och se till att barnen håller sig i skuggan eller inomhus när det som varmast på dagen. Inomhus delar vi upp barnen i mindre grupper och gör mycket i vår ateljé, säger Ellinor Carlsson. 

Antalet sommaröppna förskolor varierar beroende på hur många barn som behöver omsorg. Vårdnadshavarna ska anmäla i förväg om de har behov av barnomsorg under vecka 28-31.

Ett barn gungar pångbäda. I bakgrunden åker fler barn kana på en grön presenning.

Grupper utifrån barnens behov

På varje sommarförskola finns en samordnare som sätter samman grupperna för att göra det så bra som möjligt för alla barn.

– Vi försöker att få in så mycket information som möjligt om varje barn för att kunna ta hänsyn till deras behov, säger Eva-Lena Edelborg.

Innan sommarförskolan startar har vårdnadshavarna fått brev om hur det går till och bjudits in till ett välkomstmöte för att få träffa personalen. 

Första veckan är det fler i personalen som jobbar, för att ta emot och lära känna alla barn, ta hand om barn som inte är anmälda i förväg och ta kontakt med vårdnadshavare som inte dykt upp med barn som är föranmälda. 

– Det fungerar förvånansvärt bra. Den första veckan är det mycket nytt för barnen och många är blyga. Det vore konstigt om det inte var några som var ledsna i början, men många barn tycker också att det är spännande att byta lokaler några veckor med nya miljöer och material, säger Eva-Lena Edelborg och tillägger:

– Barn som av olika skäl har svårare med förändringar kan må bäst av att vara lediga under de här veckorna. Kan de inte vara lediga så gör vi vårt bästa för att de ska trivas. Vi har mer personal är vanligt och därför bra möjligheter att fånga upp barnens behov.

Ett barn plockar en ärtskida.