Spårarbete vid Brunnsparken, 13 –19 april

Fotograf:

Publicerad 6 april 2021

För att öka säkerheten i spårvagnstrafiken utförs spårarbete på Södra Hamngatan vid Brunnsparken. Arbetet utförs nattetid den 13 – 15 april och dygnet runt 16 – 19 april.

Arbetet påbörjas nattetid 13  – 15 april och fortsätter sedan dygnet runt från 16 – 19 april. Det kan vara bullrande, men vi gör vårt bästa för att störa så lite som möjligt.

Spårvagnstrafiken stängs i båda riktningarna 16 – 19 april klockan 20.00–04.00. Aktuell information om kollektivtrafiken finns på www.vasttrafik.se

Bil- och busstrafik går från Lilla torget till Brunnsparken men leds om i den andra riktningen.