Många verksamheter håller fortsatt stängt för att minska spridningen av Covid-19

Senast uppdaterad: 24 november 2020 klockan 15:48 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Stadsbiblioteket, museer och kulturhus, simhallar, träffpunkter för äldre och öppen förskoleverksamhet till exempel, har tillfälligt stängt. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Företag får inte lämna farligt avfall på återvinningscentralen från och med 1 januari 2021

Fotograf: Lo Birgersson

Publicerad 30 oktober 2020

Allt farligt avfall från företag behöver från och med 1 januari 2021 registreras och klassas på grund av en ny lagstiftning. Därför har återvinningscentralerna inte längre möjlighet att ta emot det. Det är viktigt att det farliga avfallet tas om hand på ett säkert och miljövänligt sätt ändå. Här ser du en lista över företag som kan ta emot farligt avfall.

Exempel på farligt avfall

  • färg
  • lösningsmedel
  • kemikalier
  • tryckimpregnerat trä
  • asbest

Du kan fortfarande lämna allt annat grovavfallavfall på återvinningscentralerna, exempelvis trasiga möbler.


Dessa företag tar emot farligt avfall

Fortum Waste Solution
019-30 52 00
kundservice.rws@fortum.com

Ragn-Sells Recycling
0771-88 88 88
kundservice@ragnsells.com

Renova Miljö
031-61 85 30
kundservice@renova.se

Stena Recycling
0312-58 44 50
salj.goteborg@stenarecycling.se

Veolia Recycling Solutions Sweden
031-58 69 00
goteborg.recycling@veolia.com


Läs mer

På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om de nya kraven på att registrera farligt avfall från företag.


Frågor? Kontakta Kretslopp och vattens kundservice

öppettider: mån, tis, tors, fre 07–16, ons 09–16
031-368 27 00
kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se

${loading}