Körfält på Södra sjöfarten stängs från och med vecka 39

Fotograf:

Publicerad 18 september 2019

Under vecka 39 påbörjar projekt Hisingsbron arbeten nära Södra sjöfarten. Arbetena innebär schaktning och spontning och av säkerhetsskäl behöver därför de två körfälten närmast schakten stängas. Ett körfält kommer att vara fortsatt öppet.

Under vecka 39 påbörjar projekt Hisingsbron arbeten nära Södra sjöfarten. Det är arbeten med grundläggning för en del av Hisingsbron som ska påbörjas i området. Arbetet innebär schaktning och spontning och av säkerhetsskäl behöver därför de två körfälten närmast schakten stängas. Ett körfält kommer att vara fortsatt öppet. I samband med arbetet kommer även gång- och cykelbanan att ledas om något. Se kartan nedan för detaljer samt vägvisningar på platsen. Arbetena kommer att pågå under en längre tid in på 2020. Informationen uppdateras.
${loading}