Utvärdering av skolplacering 2021

Fotograf:

Publicerad 14 september 2021

Skolplaceringen 2021 var en utmaning. Nu har grundskoleförvaltningen har gjort en utvärdering av årets arbete.

Några få av de förändringar som gjordes inför 2021 var tydligare regler, ett bättre samarbete med friskolor, en genomförd medborgardialog mot stadens invånare och kapacitet bestämdes tidigare. Kapacitet betyder det antalet elever som skolorna kan ta emot. Även mer och anpassad kommunikation, både inom förvaltningen och mot vårdnadshavare. Med bland annat skolkartan fick vårdnadshavare tidigt en bild över de skolor som låg närmast hemmet.

Vi är nöjda med 2021 år skolplacering. Andelen elever som fick något av sina önskemål visar en tydlig ökning. Att det skett en klar förbättring visar även antalet överklaganden och skolbytesansökningar som sjunkit i jämförelse med 2020, säger Malin Vangstad enhetschef för Myndighetsutövning.

Totalt placerades 9194 barn. Andelen samtal till Göteborgs Stads kontaktcenter sjönk med 26% och antalet överklaganden minskade med 71%. Av de elever som önskade skola fick 95% något av sina önskemål, jämfört med 87% året innan.

Vi har utvärderat skolplacering 2021 och tittar på möjliga förbättringar. Vi vet att vi inte kan göra alla vårdnadshavare nöjda men skolplaceringarna ska vara rättssäkra och arbetet effektivt menar Malin.

Här kan du läsa hela utvärderingen.