Asfaltering på Marholmsvägen, 7 – 30 juni

Publicerad 31 maj 2022

Arbetet sker dagtid klockan 06 – 18 under perioden 7 – 30 juni. Framkomlighet på vägen kommer att vara begränsad.


Ta gärna alternativa vägar om möjligt. När det inte går att passera så kommer flaggvakter att hänvisa er rätt.

Arbetet sker i etapper: 1: Fräsning. 2: Byta utslitna brunnar. 3: Lägga ny asfalt på körbanan. Efter utförd asfaltering så kommer målning och återuppbyggnad av eventuella refuger att ske.