Nya lokaler för äldre med beroendeproblematik

Publicerad 11 oktober 2022

Socialnämnden Sydväst vill hyra in nya lokaler åt Bergsjöhöjds boende på Byalagsgatan i Lundby. Här kan du läsa mer.

Bergsjöhöjds boende är till för äldre göteborgare som har en beroendeproblematik i kombination med omvårdnadsbehov. Här bor både män och kvinnor från cirka 50 år och uppåt. På boendet arbetar personalen för att erbjuda en meningsfull vardag och motivera personen till ett självständigt liv och minska sitt beroende. 

Därför behöver verksamheten nya lokaler 

Boendet ligger idag i Bergsjön, men lokalerna där lever inte upp till kraven på en trygg och säker vård. Lägenheterna är inte tillgänglighetsanpassade och utrymmena är för trånga för att det ska gå att använda hjälpmedel på rätt sätt. Socialnämnden Sydväst vill därför hyra in en ny lokal som passar målgruppens behov bättre. Den föreslagna lokalen är ett tidigare vård- och omsorgsboende på Byalagsgatan 3 som idag står tomt. 

Innan socialförvaltningen Sydväst kan ta över lokalerna behöver även politikerna i äldre samt vård- och omsorgsnämnden besluta om att de vill lämna lokalerna. De väntas ta upp frågan på sitt sammanträde i november.

Bättre stöd till brukarna och bättre arbetsmiljö 

Socialförvaltningen Sydväst bedömer att det går att möta brukarnas behov på ett bättre sätt i lokalerna på Byalagsgatan. Lokalerna är nyrenoverade och anpassade och personalen kan använda de hjälpmedel som behövs för att tillgodose behoven på ett säkert och tryggt sätt.

Boendet kommer att ha plats för 46 personer, som alla bor i egna lägenheter. Det kommer också finnas olika gemensamhetsutrymmen som matsal och dagrum.

Om säkerheten i och runt boendet  

Om det blir ett boende på Byalagsgatan kommer det vara bemannat dygnet runt. Förvaltningen kommer att utreda vilka andra trygghetsinsatser som behövs i och kring boendet.   

Om du vill veta mer 

Om det blir ett boende på Byalagsgatan kommer socialförvaltningen Sydväst att bjuda in till ett möte för att berätta mer. Mejla din e-postadress till socialsydvast@socialsydvast.goteborg.se om du vill delta. Märk ditt mejl med ”Dialogmöte Byalagsgatan”.