Vägarbete på Nellickevägen, juni - augusti

Publicerad 30 maj 2022

Nellickevägen 20-22 görs om med nya ledningar och ytskikt. Arbetet utförs på vardagar, från vecka 22 till vecka 35.

Hela gatan stängs av för fotgängare och bilister. Nedfarten till P-huset kommer att hållas öppen under hela arbetet och nås via innergården från Skårs led. Fotgängare hänvisas via Skårs led.

Arbetet görs i samband med detaljplanen för Liseberg och World of Volvo. I denna första etapp utförs endast ledningsförläggning och tillfälligt ytskikt. I en senare etapp kommer fullt ytskikt att färdigställas.