Asfaltering av Långhagsgatan, 20 september – 31 oktober

Fotograf:

Publicerad 16 september 2021

Då Långhagsgatan är i behov av renovering kommer vi asfaltera denna. Arbetet utförs dagtid, klockan 7 – 16. Under arbetets gång kommer det var begränsad framkomlighet och parkeringsförbud på gatan.

Det kommer vara vakter på plats när asfalteringen utförts.

Arbetet kan medföra buller.