Var med och påverka framtidens Göteborg

Publicerad 7 februari 2019

Är du nyfiken på framtidens Göteborg? Nu finns ett nytt förslag till översiktsplan för staden och den 19 februari kan du besöka ett samrådsmöte på Selma center.

I stadsdelen Norra Hisingen ställs den nya översiktsplanen ut på Backa bibliotek.

Den 19 februari kl 13-19 hålls ett samrådsmöte på Selma center där du kan ta del av översiktsplanen och samrådshandlingarna och ställa frågor om planen.

Några hållpunkter:

Kl 13.30 Presentation av förslag till översiktsplan (ca 15 min)
Kl 17 Presentation av förslag till fördjupning centrala staden (ca 15 min)
Kl 18 Presentation av översiktsplan (ca 15 min)

Om du inte kan komma den 19 februari så anordnas fler samrådsmöten på olika platser i staden under februari, se länken längst ned i artikeln.

En översiktsplan visar hur kommunens mark och vatten ska användas nu och på lång sikt för att få en hållbar utveckling av staden. Förutom att visa var vi ska bo och leva, ger den förutsättningar för framtida utveckling. Staden ska utvecklas så att fler invånare får möjlighet till ett enkelt vardagsliv med gångavstånd till kollektivtrafik och service.

På samrådsmötena träffar du de medarbetare från Göteborgs Stad som arbetat med att ta fram förslagen och du har möjlighet att lära dig mer genom att titta på utställningen och ställa frågor.

Skriftliga synpunkter på översiktsplanen kan lämnas senast den 26 april.

Vill du veta mer kan du besöka www.stadsutveckling.goteborg.se/oversiktsplan