Barn ska få möjlighet att förundras

Publicerad 21 juni 2022

I ett samarbete med Göteborgs konsthall ska barnen få möjlighet att förundras, helt enligt läroplanen. Fyra förskolor deltar just nu i konstprojektet Kan en sten bli en häst?

Ett sätt att förundras är att uppleva konst.

– Vi vidgar vår värld och får nya samtalsämnen. Tillsammans utforskar vi ett annat språk och lär oss nya begrepp när vi pratar om något annat än det som finns runt oss på förskolan, säger Annmarie Eckermark, rektor för förskolorna i Eriksbo.

Projektet är ett samarbete med Göteborgs konsthall som startade i samband med en workshop i konsthallen. Annmarie Eckermark och pedagoger från förskolorna i Eriksbo deltog. Tillsammans med konsthallen enades de om ett samarbete där de skulle utforska konst i närområdet. Samtidigt ville de inkludera och utveckla arbetet med språkträning.

Kan en sten bli en häst?

Projektet startade 2021 med utbildning för alla pedagoger. Efter en introduktion fick pedagogerna på förskolorna göra en konstvandring i Eriksbo. De fick fota offentlig konst och välja ut verk att presentera för varandra. Med stöd av konsthallens personal lärde de sig att se och tolka sina foton på olika sätt. De nya kunskaperna användes sedan för att förbereda en workshop till barnens konstvandringar. En av pedagogerna gav projektet namnet, Kan en sten bli en häst?

– Vi var med barnen på promenad i området där det finns hästskulpturer och vi hittade många stenar på marken som barnen var intresserade av. Barnen och vi pedagoger började fundera på vad en sten kan bli. Kan en sten bli en växt? Kan en sten bli en häst? säger Rania El Khalil, förskollärare.

Från läroplanen

”Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer”  

”Barnen ska få möjligheter att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera” 

Ur Läroplan för förskolan Lpfö18 

– I varje aktivitet vi gör försöker vi utvidga och få ut så mycket som möjligt av språket. Jag märker att både vi pedagoger och barnen är mer uppmärksamma på vår omgivning och sätter ord på vad vi ser och upplever i större utsträckning, säger Avin Zaki, barnskötare.

De förskolor som deltar i projektet Kan en sten bli en häst? är Eriksbo Östergärde 3, Eriksbo Västergärde 12, Eriksbo Västergärde 35 och Hjällbogärdet 29.

Inom kort berättar vi mer om barnens konstvandringar i Eriksbo. Kan en sten bli en häst? Är yoghurt konst och vad kan man göra med presentsnöre, förutom att slå in paket?