Asfaltering av Nålmakaregatan, Saltmätaregatan och Segelmakaregatan, 11 oktober – 5 november

Fotograf:

Publicerad 6 oktober 2021

Då Nålmakaregatan, Saltmätaregatan och Segelmakaregatan är i behov av renovering kommer vi asfaltera om körbanan. Under arbetets gång kommer det var begränsad framkomlighet och parkeringsförbud på gatan gäller mellan klockan 7 –16.

Det kommer vara vakter på plats när asfalteringen utförts. Arbetet kan medföra buller.