Nya organisationer för stadsutveckling 2023

Publicerad 15 november 2022

Fakturerar ni någon av förvaltningarna som upphör vid årsskiftet? Då behöver ni göra förändringar i era affärssystem. För att underlätta övergången har vi valt att behålla både prefix och GLN-nummer på fyra av de fem nuvarande förvaltningarna.

Dessa förändringar behöver ni göra i era affärssystem

Att göra-lista

Datum Åtgärd
December 2022 Fakturor avseende 2022 måste vara förvaltningen tillhanda senast 4 januari 2023. Observera att fakturans fakturadatum ska vara daterad i december 2022.
9 januari 2023 Första dagen för att fakturera de nya förvaltningarna avseende 2023.

För er som använder leverantörsportalen för fakturering kommer de nya förvaltningarna vara valbara.

Ändra fakturaadress i ert kundregister enligt de två tabellerna nedan och se över fakturareferenser. Vid frågor gällande en specifik beställning eller order kontakta beställaren.

Tabell 1: Namnbyten och GLN-nummer (undantag i tabell 2)

2022
Nuvarande förvaltning

Förändring 2023-01-01
Byter namn och tar över merparten av uppdragen från tidigare förvaltning
GLN-nummer (e-fakturaadress)
N200 Fastighetskontoret N200 Exploateringsförvaltningen
738 103 590 8992
N205 Fastighetskontoret (transfer bostadsanpassning)
N205 Stadsbyggnadsförvaltningen (transfer bostadsanpassning)
738 103 500 1587
N230 Lokalförvaltningen
N230 Stadsfastighetsförvaltningen
738 103 500 0610
N300 Stadsbyggnadskontoret
N300 Stadsbyggnadsförvaltningen
738 103 500 1570
N392 Park- och naturförvaltningen
Upphör och övergår till största delen till stadsmiljöförvaltningen

N400 Trafikkontoret
N400 Stadsmiljöförvaltningen
738 103 500 1563

Tabell 2: Undantag - verksamheter som flyttar mellan förvaltningarna

Verksamhet Förvaltning 2022 Förvaltning 2023 Kommentar
Kommersiella fastighetsbeståndet med ca 400 byggnader
Fastighetskontoret
Stadsfastigheter
Exempelvis: lokalhyresgästfrågor, skötselfrågor osv.
Förvaltning av skog
Fastighetskontoret
Stadsmiljö
Exempelvis:
jaktfrågor, illegala bosättningar
All verksamhet kopplad till exploatering
Trafikkontoret och park- och naturförvaltningen
Exploatering
Exempelvis: utbyggnad av allmän plats, grönområde
Utbyggnadsplanering av staden
Trafikkontoret och park- och naturförvaltningen
Exploatering
Exempelvis:
Utredningar avseende trafik och parker kopplade till detaljplaner
Mycket stora infrastrukturprojekt
Trafikkontoret
Exploatering
Exempelvis:
Brunnsbo-Linné, stationer för Västlänken m.m.

Varför omorganiserar vi?

Syftet med organisationsförändringen är att man vill skapa en mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess, för ökad effektivitet och transparens för boende, besökare och näringsliv.

På goteborg.se/nos kan du läsa mer om omorganisationen.

Kontakt

Göteborgs Stads kontaktcenter
E-post: goteborg@goteborg.se
Telefon: 031-365 00 00