Ansträngt bemanningsläge påverkar förvaltningen för funktionsstöd

Publicerad 13 januari 2022

Den snabba smittspridningen av covid-19 i samhället påverkar även förvaltningen för funktionsstöd. Framför allt innebär ökningen av antalet sjukdomsfall ett ansträngt läge när det gäller bemanningen.

Vi har just nu ett kraftigt personalbortfall i flera av våra verksamheter vilket gör att vi måste prioritera bland våra uppgifter. Det kan påverka brukare och deltagare på så sätt att fritidsaktiviteter kan komma att ställas in eller flyttas fram.

Vi beklagar verkligen och hoppas på att läget snart ska stabilisera sig så att vi kan återgå till normal verksamhet. Under tiden vädjar vi om förståelse för den här unika situationen, säger Camilla Blomqvist, direktör för förvaltningen för funktionsstöd.