Nu återgår vi till samåkning i baksätet

Publicerad 19 augusti 2021

Nu påbörjar vi vägen tillbaka till ett normalläge och börjar återigen resa tillsammans med andra i våra fordon. Alla förändringar sker utifrån dialog med Smittskydd Västra Götaland i den takt det bedöms rimligt med hänsyn till omständigheterna. Vid en färdtjänstresa kan du få samåka med max en person.


Färdtjänstresor

 • Du får inte resa om du har förkylningssymptom eller konstaterad Covid-19.
 • Du beställer din resa som vanligt.
 • Din resa planeras utifrån vad som gäller för dig, om du inte har tillstånd att resa ensam kommer du att resa tillsammans med andra. Men vi planerar aldrig in fler än två resenärer i ett baksäte. Du reser max tre resenärer om det är rullstolsbuss. Som resenär kan du ha med dig medresenär och ledsagare och det kan därför bli upp till sex personer i en rullstolsbuss.
 • Du sitter alltid i baksätet. Framsätet är avstängt.
 • Bär gärna munskydd om du är över 16 år (född tidigare än 2004).
 • Vi uppmanar våra förare att bära munskydd. Föraren bedömer själv om munskydd kan bäras på ett trafiksäkert sätt.
 • Föraren bär visir i situationer som kräver kort avstånd till dig som reser. Exempelvis då säkerhetsbälte ska spännas fast eller hjälp vid på eller avstigning. Av trafiksäkerhetsskäl bär föraren inte visir under färd.

Resor till och från daglig verksamhet

 • Du får inte resa om du har förkylningssymptom eller konstaterad Covid-19.
 • För dig som redan samåker sker ingen förändring.
 • Du som inte har samåkt reser nu max två personer i personbil och max tre personer i rullstolsbuss. Framsätet är fortsatt avstängt.
 • Bär gärna munskydd om du är över 16 år (född tidigare än 2004).
  Föraren bär visir i situationer som kräver kort avstånd till dig som reser. Exempelvis då säkerhetsbälte ska spännas fast eller hjälp vid på eller avstigning. Av trafiksäkerhetsskäl bär föraren inte visir under färd.
 • Vi uppmanar våra förare att bära munskydd. Föraren bedömer själv om munskydd kan bäras på ett trafiksäkert sätt.

Kontakta oss vid frågor

Om du har frågor hänvisar vi dig till serviceresors kundservice, telefon: 031-41 95 52, e-post:  kundservice.serviceresor@trafikkontoret.goteborg.se