Asfaltering på Kortedalavägen och Almanacksvägen, 10 augusti – 2 september

Publicerad 5 juli 2022

Delar av Kortedalavägen och Almanacksvägen behöver asfalteras om. Arbetet utförs under kvälls- och nattetid klockan 19:00 – 06:00, under perioden 10 augusti – 2 september.

I arbetet ingår fräsning, byte av utslitna brunnar, att lägga ny asfalt på körbanan, samt målning och återuppbyggnad av refuger.

Framkomlighet på vägen kommer att vara mycket begränsad under tiden som arbetet utförs. Korta stunder under natten kommer trafiken behöva stoppas helt. Vi ber om er förståelse för detta. Ta gärna alternativa vägar om möjligt. När det inte går att passera så kommer flaggvakter att hänvisa er rätt.