Beläggningsarbeten på flera gator i Frölunda, 5 september – 15 oktober

Publicerad 31 augusti 2022

Svevia AB kommer på uppdrag av trafikkontoret att utföra beläggning av asfalt på nedanstående gator i Frölunda. Under perioden kommer vi att byta brunnar, fräsa bort gammal asfalt och därefter lägga ny asfalt.

Arbetet utförs 5 september – 15 oktober, dagtid klockan 07.00 – 18.00.

Dessa gator kommer att påverkas:

 • Ettrörsgatan
 • Tvårörsgatan
 • Trerörsgatan
 • Fyrrörsgatan
 • Femrörsgatan
 • Sexrörsgatan
 • Sjurörsgatan
 • Åttarörsgatan
 • Elektrongatan
 • Radiomastgatan
 • Våglängdsgatan

Framkomligheten kommer vara begränsad, men fordon kommer kunna passera. Under perioden kan inga bilar parkeras på dessa gator.

Klippning av buskage

Innan arbetet påbörjas måste de träd och buskar som hänger ut på gångbanorna klippas för att inte förstöras. Vi kommer inte kunna ta hänsyn till de träd och buskar som inte är åtgärdade.

Läs mer om ditt ansvar som fastighetsägare på goteborg.se/fastighetsagaransvar.