Skolplacering höstterminen 2021

Publicerad 24 februari 2021

Först ett stort tack för allt arbete som lagts ner på att förmedla blanketter och svarsbrev från vårdnadshavare! Grundskoleförvaltningen hade som mål att få in 800 svar, vilket överträffats med råge, Vi har fått in över 1300 svar från vårdnadshavare och kunnat plocka bort 750 elever, varav 550 för förskoleklass, från den kommunala antagningen till förskoleklass och grundskola. Det är en stor hjälp i vårt antagningsarbete.

Vi uppskattar också att en mycket stor majoritet av de fristående skolorna skickat in listor över de elever som skolan antagit inför höstterminen. Att så många fristående huvudmän anpassat kalendern för sin antagning och skickat in lister före den 31 januari bidrar till att grundskoleförvaltningen kan genomföra årets antagning väsentligt bättre jämfört med tidigare år.

 Grundskoleförvaltningens portal för att önska skola inför höstterminen har nu stängt. Nu pågår arbetet med att placera eleverna. Vår plan är att skicka ut erbjudande om plats i kommunal skola i slutet av mars. I veckan har de kommunala skolorna fått ta del av vilka elever som ni angett kommer att börja på en fristående skola i höst. Administratörerna kommer att undersöka läget för de elever som inte lämnat ett säkert besked om vilken skola de kommer att välja i höst. 

När vårdnadshavare svarat på erbjudande från grundskoleförvaltningen kommer vi troligen att ha en del vårdnadshavare som tackat ja till flera skolor. Vi kommer då att skicka ut lister med ”dubbelplaceringar” så att vi kan lösa ut detta tillsammans så fort som möjligt. Det görs under den senare delen av april.