Ombyggnad av överfarter på Hjalmar Brantingsgatan och Långströmsgatan, 2 januari – 24 mars

Publicerad 15 december 2022

Cykelbanor ska byggas om till pendlingscykelbanor för att skapa säkrare passager. Arbetet utförs dagtid på vardagar klockan 07:00 – 16:00 under perioden 2 januari – 24 mars.

Vi kommer att bygga om cykelbanor till pendlingscykelbanor i tre korsningar längs med Hjalmar Brantingsgatan, för att skapa säkrare passager. Vi kommer även att utföra dagvattenarbeten, gatuombyggnad, arbete med belysning, trafiksignaler och ombyggnation av refuger i korsning.

Arbetet utförs dagtid på vardagar klockan 07:00 – 16:00 under perioden 2 januari – 24 mars. Under byggnation kommer gång- och cykeltrafikanter att ledas om med hjälp av skyltar.

Arbetet medför buller.