Helen på Askimsskolan är årets lärare i fritidshem

Fotograf: Asbjörn Hanssen

Publicerad 4 mars 2021

Årets lärare i fritidshem 2020 är Helen Lenving Ekstrand på Askimsskolan. Det är Lärarförbundet som utsett henne efter att en kollega nominerat henne.

— Det är ju fantastiskt. Jag har ju jobbat ett tag och det är roligt att gamla rävar också får vara med.

Jag blev otroligt överraskad då Lärarförbundet ringde upp. Nomineringen fick jag först läsa senare – det är fantastiskt fint det kollegan har skrivit, berättar Helen Lenving Ekstrand.

Vad gör en lärare i fritidshem?

- Jag ger eleverna en meningsfull fritidsverksamhet där lek, lärande, kamratskap och omsorg är grundpelaren i mitt arbete. Det systematiska kvalitetsarbetet är min plattform och det innebär att jag gör rätt saker utifrån läroplanen, säger Helen Lenving Ekstrand.

Jag har varit med och tagit fram en matris – en mall - för det systematiska kvalitetsarbetet för fritidshem i området - för att skapa likvärdighet mellan skolorna i området. Olika skolor har olika elever, men med samma matris har fritidshemmen samma grund att arbeta utifrån.

Samarbete ger resultat

— Vi arbetar tillsammans oavsett vilken profession vi har. Vi samarbetar, vi har bra lokaler och vi har roligt på jobbet. Tillsammans blir det ett bra koncept för eleverna och deras lärande, fortsätter hon.

De arbetar ofta i halvklass. Helen Lenving Ekstrand följer upp kollegans teoridel med praktiskt arbete som stärker den teoretiska delen.

Inne i fritidshemmets lokal visar hon upp olika saker de arbetar med. För allt är arbete

Broderierna är populära hos pojkarna. Det är bra för finmotoriken, bra för att lära sig se mönster som är viktigt i matematiken – och inte minst bra för koncentrationen.

Samtidigt som det är viktigt att alltid tänka nytt för att möta dagens elever.

Bra fritidshem på Askimsskolan

Helen Lenving Ekstrand är kvar på Askimskolan för att det finns förutsättningar för att driva bra fritidsverksamhet. Ledningen förstår hur viktig samverkan mellan lärare och fritidshem är. Det finns tid att planera och följa upp arbetet.

— När vi får en ny etta följer vi dem i tre år. Då har vi ett långsiktigt arbete och kan skapa relationer med elever och vårdnadshavare.

— Det finns många saker i skolvärlden som jag kan ha synpunkter på, men att fokusera på problem som jag inte kan lösa ger ingen kreativitet. Jag måste hantera mitt arbeta utifrån de förutsättningar jag har, avslutar Helen Lenving Ekstrand.


På Lärarförbundets webbplats kan du läsa mer om Helen Lenving Ekstrand och dessutom läsa hennes kollegas nominering: https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/aarets-larare-i-fritidshem-helen-lenving-ekstrand