Spårarbete nattetid vid Järntorget, 23 augusti – 25 augusti

Publicerad 20 juli 2022

Arbete måste utföras vid Järntorget för att öka säkerheten i spårvagnstrafiken. Arbetet kommer att genomföras natten mellan 23 – 24 augusti klockan 22.00 – 06.00 och natten mellan 24 – 25 augusti klockan 22.00 – 04.00.

Arbetet kan ibland vara bullrande, men vi gör vårt bästa för att minimera detta.

Spårvagnstrafiken mellan Järntorget och Hagakyrkan kommer att vara inställd natten mellan 24 – 25 augusti klockan 22.00 – 04.00.

Aktuell information om kollektivtrafiken finns på www.vasttrafik.se