Återställningsarbeten på Ärlegatan, 8 augusti – 2 september

Publicerad 7 juli 2022

Den tillfälliga parkeringsytan högst upp på Ärlegatan ska återställas till grönyta. Arbetet utförs 8 augusti – 2 september, vardagar mellan klockan 07:00 – 17:00.

Nu när den nya gångbanan har färdigställts kommer den tillfälliga parkeringsytan högst upp på Ärlegatan att återställas till grönyta, likt tidigare. I samband med detta kommer även körbanan från den tillfälliga parkeringsytan och Stortoppsgatan att förses med ett nytt ytskikt.

Detta innebär att sträckan mellan Stortoppsgatan och den tillfälliga parkeringen kommer att vara avstängd för fordonstrafik. Gång- och cykeltrafik kommer att kunna passera som vanligt.