Asfaltering på Ängkärrsvägen och Stora Fiskebäcksvägen, 28 juni – 8 juli

Publicerad 20 juni 2022

Arbetet sker under kvälls- och nattetid klockan 18:00 – 06:00 under perioden 28 juni – 8 juli. Framkomligheten kommer vara begränsad.

Ängkärrsvägen och Stora Fiskebäcksvägen behöver asfalteras om. Arbetet sker i etapper: 1: Fräsning. 2: Byta utslitna brunnar. 3: Lägga ny asfalt på körbanan. 4: Måla och återuppbygga refuger.

Framkomlighet på vägen kommer vara begränsad under tiden som arbetet utförs, och vi ber om er förståelse för detta. Ta gärna alternativa vägar om möjligt. När det inte går att passera kommer flaggvakter att hänvisa er rätt.