Mer grönska och plats att umgås vid Hammarkullegatan

Illustrationsplan:Park-och naturförvaltningen

Publicerad 4 november 2021

Den lilla parken utanför Hammarkulleskolan kommer göras om under senhösten för att bli en plats där man kan mötas, umgås och lära. Till jul ska parken vara färdigbyggd och till våren kommer grönskande planteringar på plats.

Det ska bli lättare att umgås med fler sittplatser, och picknickbord. Nya planteringar kommer göra den lilla parken grönare samtidigt som de ger platsen en inramning.
Arbetet kommer att pågå från vecka 45 fram till jul. Till våren kommer planteringar och konstverk på plats.