Återplantering av lindar fortsätter längs Vasagatans allé

Under våren planteras sju lindar längs Vasagatans allé. (Gröna trianglar markerar befintliga träd och röda cirklar markerar luckor där nya lindar planteras under mars och april.)

Publicerad 16 mars 2021

Under slutet av mars fortsätter park- och naturförvaltningen att återplantera parklindar längs Vasagatans allé. Målet är att skapa en komplett allé.

Vasagatans allé är en gammal allé med höga kulturhistoriska, ekologiska och rekreativa värden. Längs allén finns ett 30-tal luckor där träd (parklind) tagits ner på grund av att de blivit så kallade riskträd där hela eller delar av trädet riskerar att falla.

Nu planteras ytterligare sju lindar

I oktober 2020 började park- och naturförvaltningen arbetet med att återplantera lindar i allén. Fram till årsskiftet planterades åtta nya parklindar mellan Viktoriagatan och Haga kyrkogata. Från slutet av mars och till slutet av april ska sju lindar planteras i de luckor som finns mellan Viktoriagatan och Erik Dahlbergsgatan. 

– Vi börjar med att bygga växtbäddarna och därefter planterar vi de nya träden, berättar Linda Saretok, planeringsledare träd, park- och naturförvaltningen.

Arbetet medför att framkomligheten för passerande periodvis kommer att begränsas.

Renovera för livskraftiga träd

I samband med återplanteringen tar park- och naturförvaltningen fram en metod för att renovera befintliga växtbäddar.

– När vi planterar de nya träden tittar vi på befintliga träds rotsystem. Utifrån vad vi hittar tar vi fram en metod för hur vi ska ta bort kompakterad och näringsfattig jord, luckra den jord som är kvar och ersätta med ny jord som kan släppa igenom luft och vatten till rötterna, förklarar Linda Saretok.

Göteborg är en grön stad med många värdefulla trädmiljöer både i stadens parker och längs gator och alléer. Varje år behöver träd tas ner på grund av att de blir för gamla, faller eller inte uppfyller kraven med hänsyn till risk och säkerhet.

– Genom att renovera växtbäddar kan vi skapa bättre livsvillkor för träd i staden, vilket i sin tur ger träden mer livskraft och ökad livslängd. På så sätt kan vi bevara och utveckla befintliga alléer, parkmiljöer och den biologiska mångfalden, säger Linda Saretok.

Ofta syns resultatet av en växtbäddsrenovering redan efter ett år. Träden får till exempel mer blad, bättre bladfärg och de blir mer motståndskraftiga mot sjukdomar, väderförhållanden och torkskador.

Planen är att återplanteríng längs hela Vasagatans allé ska vara klar 2022/2023. Detta för att säkerhetsställa alléns visuella, ekologiska och kulturhistoriska värden för framtiden.