Många verksamheter håller fortsatt stängt för att minska spridningen av Covid-19

Senast uppdaterad: 24 november 2020 klockan 15:48 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Stadsbiblioteket, museer och kulturhus, simhallar, träffpunkter för äldre och öppen förskoleverksamhet till exempel, har tillfälligt stängt. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Göteborgs Stad uppmärksammar Orange Day 2020

Illustration: Visuell kommunikation

Publicerad 11 november 2020

FN har utsett 25 november till internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor. Dagen kallas också Orange Day och uppmärksammas över hela världen. Göteborgs Stads medverkar i kampanjen genom att lysa upp välkända byggnader i orange och med att anordna olika aktiviteter för invånare, både före och efter 25 november.

Vad är Orange Day?

Våld mot kvinnor är ett globalt samhällsproblem som inte minskar. Många kvinnor och barn lever med oro och rädsla för våld varje dag. Våldet är ett folkhälsoproblem som får stora konsekvenser, både för enskilda individer och för samhället i stort.

För att sätta ljus på problemet har FN utsett 25 november till internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Dagen kallas också Orange Day och uppmärksammas över hela världen. Kampanjen vill öka människors medvetenhet om hur omfattande och allvarligt problemet är. Kampanjen vill också öka den civila och den politiska viljan att stoppa våld mot kvinnor.

Byggnader och torg lyser i orange

Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en framtid fri från våld mot flickor och kvinnor. I anslutning till 25 november lyses flera välkända byggnader runt om i världen upp i orange. Här i Göteborg får vi till exempel se Scandinavium, Lisebergshjulet och Konstmuseet lysas upp. Också bland annat Hjällbo centrum och träd på Dr Fries torg belyses i orange.

Aktiviteter runt om i stan

På olika ställen i staden anordnas aktiviteter riktat mot invånare. I år blir kampanjen lite annorlunda på grund av rådande situation med covid-19. Vi anpassar oss utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och planerade aktiviteter kan komma att ställas in med kort varsel. Du hittar aktuella Orange Day-aktiviteter i kalendariet på goteborg.se/orangeday.

Här är två exempel:

I Angered gör förvaltningen en informationsturné för att sprida kunskap om våld mot kvinnor och barn samt berätta om vad våld är. Information ges också om var utsatta kan få hjälp och stöd, samt var den som utövar våld kan få hjälp och stöd. Under vecka 48 och 49 finns ungdomsvärdar, trygghetssamordningen och hälsoguider ute i följande områden: Lövgärdet, Rannebergen, Hjällbo, Hammarkullen, Bergum, Gårdsten, Angered centrum.

Den 25 november anordnar UN Women Göteborg en digital föreläsning och workshop, riktat mot unga invånare och personer som i sitt arbete möter unga. Under webbinariet medverkar olika yrkespersoner som arbetar med unga, som barnmorska, gynekolog och kurator. 

Det finns stöd och hjälp att få

Alla har rätt att leva ett liv fritt från våld. Nedan hittar du olika kontaktuppgifter till verksamheter som kan ge stöd och hjälp.

Vid nödsituation ring Polisen — telefonnummer 112 eller vid ej akut situation telefonnummer 114 14.

Kontaktuppgifter till verksamheter inom Göteborgs Stad och vissa verksamheter inom civilsamhället som kan ge stöd och hjälp hittar du via sidan goteborg.se/valdochhot.

Kontaktuppgifter till andra verksamheter

Kvinnofridslinjen — telefonnummer 020-50 50 50

GAPF (Sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersvåld) – telefonnummer 08-711 60 32 (dagtid), 070-000 93 28 (övrig tid)

Kontaktuppgifter till jourer hittar du på unizon.se/hitta-jour.

Bris — telefonnummer 116 111

Kontaktuppgifter till ungdomsmottagningar hittar du på umo.se/hitta-mottagning.

Samtalschatt för unga: ungarelationer.se

Samtalschatt för unga: karlekenarfri.se

Tillsammans mot våldet

Vi som arbetar för att uppmärksamma Orange Day i Göteborg är förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad, Länsstyrelsen Västra Götaland, UN Women Göteborg och Lex Femme.

${loading}