Park- och naturnämndens beslut om fortsättningen för Korna på Välens naturreservat

Publicerad 16 november 2022

Park- och naturnämnden beslutade den 14 november att finansiera skötseln och betesdriften av korna på Välens naturreservat fram till den 1 oktober 2023. Nämnden beslutade även att förlänga arrendeavtalet med Västra Frölunda naturvårdsförening, som äger korna, fram till den 1 oktober 2023.

Nämndens beslut utgår från det som Kommunfullmäktige beslutade den 15 september. Att förlänga arrendeavtalet med Västra Frölunda naturvårdsförening och att park- och naturförvaltningen ska fortsätta att stå för kostnaderna för skötsel av korna fram till den 1 oktober 2023.

– Vi har nu säkrat en övergångslösning till oktober. Så att korna kan fortsätta vara på Välen ett år till, säger AnnaSara Perslow (C), ordförande i park- och naturnämnden.

Inte möjligt att fortsätta med nuvarande lösning

Frågan om korna på Välens naturreservat har utretts av stadsledningskontoret och park- och naturförvaltningen. Utredningarna visar att den nuvarande lösningen bryter mot kommunallagens likabehandlings- och proportionalitetsprinciper samt lagen om offentlig upphandling. Utredningarna visar även att det krävs en övergång till säsongsbete under sommaren, i stället för som nu åretruntbete, för att uppnå de bevarandemål som finns för Välens naturreservat.

Park- och naturnämndens bedömning är därför att en ny lösning krävs för korna på Välens naturreservat efter den 1 oktober 2023.

– Frågan är komplicerad och vi har lagt ner mycket tid på att försöka hitta en lösning. Vi vet att korna är älskade och uppskattade av många så min fortsatta förhoppning är att det ska gå för föreningen att hitta en långsiktig lösning, säger AnnaSara Perslow (C), ordförande i park- och naturnämnden.