Om skateboardåkning i Älvsborgsdammen

Publicerad 3 september 2021

Efter att park- och naturförvaltningen har satt upp skyltar om att det inte är tillåtet att ställa ut skateboardutrustning och hinder i Älvsborgsdammen (med smeknamnet Plaskis) har många hört av sig till Göteborgs Stads kontaktcenter och till media

Varför får man inte ställa ut hinder och skateboardutrustning i Älvsborgsdammen?

Älvsborgsdammen i Majorna är allmän platsmark. Det är inte tillåtet att ställa ut utrustning eller hinder på någon allmän platsmark, utan att ansöka om och få tillstånd för det av polisen. När de ansökningarna kommer in, uttalar sig park- och naturförvaltningen utifrån sitt ansvar som markförvaltare. I våras hade en förening ansökt om och fått lova att ställa ut hinder i Älvsborgsdammen under en period. Det kom in klagomål från personer som bor bredvid Älvsborgsdammen om höga ljudnivåer och park- och naturförvaltningen beställde då en mätning av ljudnivåerna inne i en av lägenheterna. Mätningen visade på för höga ljudnivåer framförallt i samband med när skateboardåkarna hoppar och utför trick på hinder.

Är det förbjudet att åka skateboard vid Älvsborgsdammen?

Nej, det är inte förbjudet. Park- och naturförvaltningen varken vill eller kan förbjuda spontanaktivitet på allmän platsmark som inte är olaglig. Vi är många som ska samsas på allmänna platser och här hamnar ibland olika intressen i konflikt. Skateboard är en sport som medför höga ljud och kan störa boende i närheten. Genom att inte skejta på hinder kan ljudnivåerna hållas nere.

Kan man förbjuda skateboardåkning under vissa tider?

Det går inte att förbjuda att människor spontant aktiverar sig. Park- och naturförvaltningen kommer att se om det kan finnas möjlighet att begränsa ljudnivåerna genom att rekommendera att man bara skejtar på platsen under vissa tider.

Kan inte park- och naturförvaltningen ordna så att bullret på platsen minskar?

I ljudmätningsresultatet finns en del rekommendationer om åtgärder som kan göras i bostadshusen, men där har inte park- och naturförvaltningen någon rådighet. Eftersom Älvsborgsdammen är en del av ett område som ingår i ett bevarandeprogram, kan det innebära att det finns vissa begränsningar i vad som går att göra på platsen och det kan krävas tillstånd från andra myndigheter. Park- och naturförvaltningen kommer att undersöka vilka förutsättningar och möjligheter som finns att göra ljudminskande insatser på platsen.