Nu kan du ansöka om extra föreningsbidrag- senast 12 december

Publicerad 19 november 2021

Socialnämnden Hisingen har beslutat att utlysa 1 miljon kr för föreningar som är verksamma på Hisingen. Syftet är att stärka föreningars möjligheter att arbeta med sociala insatser riktade mot unga.

Du som driver en förening på Hisingen kan nu ansöka om extra bidrag för insatser som stärker era möjligheter att arbeta med sociala insatser riktade mot unga. Insatsen som du ansöker till behöver inte starta eller avslutas under 2021 utan kan pågå under en längre period.

Villkor för att beviljas extra föreningsbidrag

För att beviljas extra föreningsbidrag måste följande krav uppfyllas:

  • insatserna ska stärka föreningens möjligheter att arbeta med sociala insatser riktade mot unga
  • Insatserna ska vara gratis för deltagare.
  • Föreningen ska uppfylla de grundläggande kriterier som ställs i Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag. OBS! I denna utlysning utgår vi inte från de lokala anvisningarna för föreningsbidrag.

 Det finns ingen maxgräns för hur mycket föreningen kan söka men det finns en begränsad pott vilket gör att vissa prioriteringar kan behöva göras. Vuxna och seniorer kan också prioriteras om detta gynnar unga.

Ansök senast söndag den 12 december

Du kan skicka din ansökan via webben eller blankett. Gå in på följande länk för att ansöka: Ansök om och redovisa lokalt föreningsbidrag. Gå in på fliken Hisingen och scrolla ner till “Ansökan om lokalt föreningsbidrag”.

Beskriv så noggrant som möjligt på vilket sätt din ansökan kommer stärka föreningens möjligheter att arbeta med sociala insatser riktat mot unga. Det går bra att bifoga kompletterad beskrivning och/eller budget för att underlätta handläggningen.

Under rubriken " Fyll i vilket bidrag det gäller" på sida 1, skriv att ansökan gäller utlysningen "extra utlysning föreningslivet".

Om föreningen inte redan ansökt om medel i år och skickat in sina årshandlingar behöver du skicka in följande till foreningsstod@socialhisingen.goteborg.se

  • Årsmöteshandlingar från senaste årsmötet
  • Protokoll
  • Verksamhetsberättelse
  • Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning
  • Revisionsberättelse

Beslut kommer fattas innan årsskiftet vilket betyder att du behöver finnas tillgänglig för eventuella frågor / kompletteringar så vi har möjlighet att handlägga din ansökan i tid. Ofullständiga ansökningar där kompletteringar eller årshandlingar inte kommer in i tid kommer tyvärr inte kunna handläggas.


Har du frågor? Kom och träffa oss!

23 november kl. 17:30-21 Föreningskonferensen:(OBS: kräver anmälan senast 19/11)
25 november kl. 15-19 i Sjumilahallen

För den som vill finns även möjlighet att få information via Teams den 24/11 kl. 13 eller kl. 17.30. Anmäl dig i så fall med namn, E-post och tid till: foreningsstod@socialhisingen.goteborg.se

 Du kan även kontakta oss på telefon:

Helene Mellander telefon: 031-366 51 83

Stina Lindgren telefon: 031-366 90 15

Peter Karlsson telefon: 031-366 70 79

E-post: foreningsstod@socialhisingen.goteborg.se

Välkommen med din ansökan!