Notiser från socialnämnden Nordosts sammanträde 13 december

Publicerad 14 december 2022

Under sitt senaste sammanträde tog socialnämnden Nordost bland annat del av återrapportering gällande trygghetssamordningen i stadsområdet, förvaltningens arbete mot otillåten påverkan och förvaltningens kartläggning av saknade barn i misstänkt hederskontext.

Rapport av Trygg i-modellen

Förvaltningen redovisade trygghetssamordningens arbete med Trygg i-modellen i Nordost under 2021-2022. Trygg i är en samverkansmodell mellan Göteborgs stad och Polis. Det syftar till att göra det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet mer framgångsrikt och effektivt genom att gemensamt samla och rikta samhällets resurser.

Kartläggning av saknade barn

Nämnden antecknade en kartläggning av bortförda barn där man bedömer att det finns hederskontext. Siffrorna i kartläggningen är på stadenövergripande nivå och redovisas inte per förvaltning. Detta för att säkerställa ett högre skydd mot spridning av känsliga personuppgifter, eftersom resultatet då inte lika lätt går att koppla till enskilda och deras familjer. Kartläggningen är en del av en gemensam sammanställning för de fyra socialförvaltningarna och rapporteras vidare till kommunstyrelsen.

Nämnden fick även en redovisning av förvaltningens arbete mot otillåten påverkan.

Du kan läsa hela dagordningen och handlingarna på webben. Inom kort kommer du också att finna mötesprotokollet publicerat på samma sida.

Möteshandlingar och protokoll