Två avvikelser inom elevhälsan i grundskoleförvaltningen

Publicerad 17 maj 2021

Grundskoleförvaltningen har gjort fel kring två fall inom elevhälsans psykologiska del. Det ena gäller en händelse där journalhandlingar har kommit bort och att journalanteckningar inte har förts in i journalsystemet. Verksamhetschefen enligt hälso- och sjukvårdslagen i grundskoleförvaltningen gör en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det andra fallet gäller utredningar av barn i förskolan inför mottagande i grundsärskolan.

Felaktig hantering av journaler

Särskilt allvarligt är det att fyra journaler har kommit bort. Jag och övriga grundskoleförvaltningen ser mycket allvarligt på att journalanteckningar inte förts i vårt journalsystem PMO på rätt sätt, säger Lena Simonson, verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Utredningen visar att de förlorade journalerna tillsammans med utebliven journalföring har lett till vårdskada. Det är skälet till att verksamhetschefen enligt HSL gör en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Verksamhetschefen enligt HSL har tagit fram en åtgärdsplan för att säkerställa att det som inträffat inte ska kunna hända igen. I planen ingår fortsatt kompetensutveckling för grundskoleförvaltningens psykologer kring journalföring och journalhantering.

Felaktiga utredningar av barn i förskolan

Psykologer på grundskoleförvaltningen har utrett barn som går i förskolan inför mottagande i grundsärskolan. Detta är inte tillåtet eftersom grundskolenämnden inte är vårdgivare för barn i förskolan enligt HSL. Barnen finns inte i vårt journalsystem i PMO och det finns inga rutiner för utredningarna.

  Jag undersöker nu händelsen för att förstå vad som ligger bakom utredningarna och kommer att föreslå åtgärder för att det inte ska hända igen, säger Lena Simonson, verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).