Välkommen till öppet förmöte 22 november och nämndmöte 27 november i Askim-Frölunda-Högsbo

Publicerad 16 november 2018

Har du tankar eller synpunkter kring något ärende som nämnden tar upp vid nästa nämndmöte eller någon annan fråga som berör dig som medborgare? Kom till öppet förmöte 22 november!

Tid för öppet förmöte: 22 november klockan 18–19
Plats: Askims bibliotek på Askims torg.

Stadsdelsnämndens politiker kommer att lyssna och samtala kring frågor som engagerar dig.

Tid för nämndmöte: 27 november klockan 17
Plats: Askims bibliotek

Du är välkommen att lyssna på politikernas diskussioner och beslut.

Några ärenden som behandlas:

• Rapportering av genomförd internkontroll 2018

• Utökning av lokal för Ungdomsmottagningen Väst


Dagordning och handlingar

Du hittar dagordning och alla handlingar på www.goteborg.se/namndhandlingar (välj SDN Askim-Frölunda-Högsbo).

Politiker i Askim-Frölunda-Högsbo

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga politiker i stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo: Politiker i Askim-Frölunda-Högsbos stadsdelsnämnd