Legionella konstaterat på vård- och omsorgsboende

Publicerad 8 februari 2023

En hyresgäst på Altplatsens Vård- och omsorgsboende har smittats av legionella. Provtagning visar att personen sannolikt smittats på vård- och omsorgsboendet. Verksamheten följer rutiner för att minska risken för spridning av bakterien. Nu genomförs ytterligare åtgärder.

I samband med en sjukhusvistelse konstaterades att en hyresgäst på Altplatsens Vård- och omsorgsboende var smittad av legionella.

Miljöförvaltningen inledde smittspårning och tog prover i lägenheten på vård- och omsorgsboendet. Provsvaren visade på höga halter av legionellabakterier i lägenhetens olika tappställen, både i badrummet och pentryt.

Nu jobbar flera aktörer tillsammans för att informera om smittan och följa upp åtgärderna. Bland dessa är äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, stadsfastighetsförvaltningen, fastighetsägaren Hemsö, miljöförvaltningen, Vårdhygien och smittskyddsenheten i Västra Götalandsregionen.

Sedan tidigare följer verksamheten fastställd rutin för att minska risken för spridning av legionella.

De åtgärder som fastighetsägaren Hemsö har satt in är:

  • Att koppla bort samtliga duschmunstycken
  • Att koppla in reningsutrustning på vattensystemet för att bekämpa bakterierna med desinfektionsmedlet väteperoxid
  • Att påbörja installera ny duschslang och duschmunstycke i samtliga lägenheter

Verksamheten spolar alla kranar så desinfektionsmedlet cirkulerar i vattensystemet. Vattnet kan drickas som vanligt.

Tidigare erfarenheter av legionella

År 2021 rapporterades 145 fall av personer som smittats legionella i Sverige av 168 fall totalt. (Källa: Folkhälsomyndigheten)

I mars 2022 konstaterades att en hyresgäst på Kaverös Ängs Vård- och omsorgsboende smittats av legionella. Stadsfastighetsförvaltningen genomförde då stickprov på andra vård- och omsorgsboenden. De visade att det fanns legionellabakterier i vattensystemet på ytterligare tre boenden. Det infördes då åtgärder för att reducera bakterierna med desinfektionsmedel. Stadsfastigheter följer kontinuerligt halterna av legionella där bakterien har uppmätts genom provtagning av vattnet.

Vad är legionella?

Legionellabakterier finns naturligt i jord, sjöar och vattendrag. De kan också finnas i distributionsnäten för vatten och i andra vattensystem. Bakterien kan ta sig in i kroppen genom att man andas in vattenaerosoler, det vill säga vattendimma, som innehåller legionellabakterier till exempel i duschar. Den vanligaste platsen att infekteras av legionellabakterier, är i den egna duschen. En frisk person kan drabbas av legionella men det är oftast personer med ett nedsatt immunförsvar som blir sjuka.

Vid frågor, kontakta:

Tina Isaksson, äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, avdelningschef för vård- och omsorgsboenden, tina.isaksson@aldrevardomsorg.goteborg.se

Lars Mauritzson, stadsfastighetsförvaltningen, avdelningschef för förvaltning och fastighetsutveckling, lars.mauritzson@stadsfast.goteborg.se

Åsa Thoft, kommunikationschef på Hemsö som äger fastigheten asa.thoft@hemso.se